Wielkie tematy teologii

Po co zbawienie? Po co Kościół? Po co Bóg? Po co człowiek? Po co moralność? Po co sumienie? Po co Kościół światu? Po co świat Kościołowi? Odpowiedzi na te pytania udzielają księża: Andrzej Draguła, Grzegorz Strzelczyk, Alfred M. Wierzbicki i Robert J. Woźniak.
czytaj więcej

Są ludzie nie do zastąpienia

Władysław Bartoszewski był człowiekiem pod wieloma względami niezwykłym i niepowtarzalnym. Jesteśmy dumni, że czuł się blisko związany z naszym środowiskiem i lubił podkreślać swoje więzi z „Więzią”. Niech odpoczywa w pokoju!
czytaj więcej

Konwencja antyprzemocowa - szanse i zagrożenia

25 marca kolejny raz spotkaliśmy się w ramach seminarium "Katoliczki i kwestia kobieca". Tym razem rozmawialiśmy o Kon­wen­cji Rady Europy o zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domo­wej. Towarzyszyli nam goście: Karolina Dobrowolska z Instytutu Ordo Iuris oraz Grzegorz Orlikowski z Centralnego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca i Dziecka.
czytaj więcej
Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?