Twój schowekTwój koszyk
szukaj

O nas


Kim jesteśmy

WIĘŹ należy do grona najbardziej prestiżowych polskich czasopism. Jako katolickie pismo społeczno-kulturalne zajmujemy się najważniejszymi problemami życia społeczno-politycznego, religii, kultury i historii.

WIĘŹ to pismo intelektualne – ale adresowane nie do wąskiej elity, lecz do szerokiego grona ludzi myślących i poszukujących.
 
WIĘŹ to pismo katolickie – ale ważne także dla wielu niekatolików, również osób niewierzących.
 
Nazwa pisma jest wyznacznikiem naszej linii programowej – WIĘŹ pragnie służyć odnajdywaniu tego co wspólne, pojednaniu, przezwyciężaniu uprzedzeń i stereotypów. Nie zacieramy istniejących różnic. Uważamy jednak, że w świecie pluralistycznym właściwym sposobem budowania ludzkiej wspólnoty jest dialog – zarówno w społeczeństwie polskim, jak i szerzej: wśród ludzi różnych narodów, kultur i religii. Ekumenizm WIĘZI rozumiemy jako współczesną kontynuację tradycji Polski jagiellońskiej, a także wyraz katolickości myślenia (bo przecież katholikos znaczy „powszechny”).
 
Swoim wierzącym czytelnikom WIĘŹ oferuje pogłębioną formację duchowo-intelektualną, czytelnikom niewierzącym – bliski kontakt z tym, co najlepsze we współczesnym Kościele.

 
WIĘŹ od lat znana jest z publikacji o stosunkach Polaków z sąsiednimi narodami: Niemcami, Rosjanami, Ukraińcami, Litwinami, Białorusinami. Szeroko ceniony jest wkład WIĘZI w dialog polsko-żydowski – specjalna antologia naszych tekstów z tej dziedziny ukazała się w językach polskim, angielskim i niemieckim.
 
Ze środowiskiem WIĘZI trwale związany jest postulat „Kościoła otwartego”. Pod tym tytułem ukazała się w 1963 r., jeszcze w trakcie trwania Vaticanum II, programowa książka Juliusza Eski. Nie prezentował on jednak opozycji Kościół otwarty–Kościół zamknięty. Otwartość była dlań postulatem moralnym, ewangelicznym wymogiem otwartości na wszystkich ludzi, niezależnie od ich przekonań. Z tej postawy wypływała charakterystyczna dla WIĘZI gotowość do dialogu z chrześcijanami innych wyznań, Żydami, niewierzącymi, sąsiednimi narodami. Tak rozumiana otwartość była i pozostaje obowiązkiem chrześcijanina – uważa się dzisiaj w WIĘZI.
 
Programowym założeniem WIĘZI jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pismo nie jest związane z żadnym środowiskiem politycznym, choć bynajmniej apolityczna nie jest. Dyskusje na łamach WIĘZI nie dotyczą bieżącej polityki, lecz fundamentów życia społecznego. Zespół czuje się związany z tradycją „Solidarności”, ale nie identyfikuje się z żadnym konkretnym ugrupowaniem. Każdy z redaktorów jest indywidualnością o nieco innych sympatiach politycznych i innej wrażliwości. To zróżnicowanie – jak mówią członkowie redakcji – nie jest przeszkodą w redagowaniu pisma, a nawet zaletą, bo pozwala bardziej obiektywnie spojrzeć na różne problemy, uniknąć pułapki ideologizacji, upartyjnienia. WIĘŹ nie lansuje jednego ściśle określonego punktu widzenia, jednej prawdy. Proponuje sposób oceniania zjawisk, ale go nie narzuca.
 
W czasach, gdy jesteśmy bombardowani codziennie tysiącami informacji, obrazów i sprzecznych opinii, pismo takie jak WIĘŹ zachęca do spokojnej lektury i namysłu. Podejmuje pytania dotyczące spraw zasadniczych: z pogranicza religii, kultury, życia społecznego i polityki, a także problemów współżycia z sąsiadami. Czytelnikowi, który zagłębi się w lekturę, WIĘŹ chce dostarczyć kluczy do uporządkowania i zrozumienia natłoku informacji napływających każdego dnia. Stara się dać to, co niegdyś nazywano formacją ideową i kulturalną.

 

Prenumerata

Prenumerata krajowa WIĘZI – na rok 2017

Prenumerata 1 egz. WIĘZI na rok 2017 (styczeń–grudzień; 4 numery). Wysyłka pocztą zwykłą na terenie Polski.
cena: 84,00 zł 99,96 zł
do koszyka
schowek

PRENUMERATA-PREZENT na rok 2017

Prenumerata krajowa 1 egz. kwartalnika WIĘŹ na rok 2017 (4 numery). Wysyłka pocztą zwykłą na terenie Polski.    
cena: 84,00 zł 99,96 zł
do koszyka
schowek

Prenumerata krajowa WIĘZI – od nr. 4/2016 do
nr. 4/2017

Prenumerata krajowa 1 egz. WIĘZI (5 numerów) – od numeru 4/2016 do numeru 4/2017. Wysyłka pocztą zwykłą na terenie Polski.
cena: 105,00 zł 124,95 zł
do koszyka
schowek

Prenumerata E-WIĘZI – 4 numery

Prenumerata elektroniczna 4 kolejnych numerów WIĘZI począwszy od aktualnego numeru. 
cena: 73,80 zł 
do koszyka
schowek

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?