Twój koszykTwój schowek
   
Logowanie
szukaj

Biogram autora

Jerzy Stempowski

Jerzy Stempowski (1893–1969) – jeden z najwybitniejszych w literaturze polskiej XX wieku eseistów i epistolografów.

poznaj inne ksiązki autora

Katalog


Spis treści


 


 


TOM 1

Jerzy Timoszewicz, Nota wstępna . . . . . . . . . . . . 5
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
O czernieniu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . 7
O pewnych formułach porządkowych . . . . . . 10
O miarach i rytmach . . . . . . . . . . . . . . . 12
O mierze i nieumiarze w powieści . . . . . . . . 13
O pewnej tradycji klasycznej . . . . . . . . . . . 15
II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Rubis d’Orient . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nowa powieść Parnickiego . . . . . . . . . . . . 32
III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Książki z kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dziesięć lat literatury kierowanej . . . . . . . . . 49
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Fantazje bywalca koncertowego . . . . . . . . . . 71
VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Teoria bierności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Portret młodego Panurga . . . . . . . . . . . . . 90
Kółko spinozistów . . . . . . . . . . . . . . 90
Młody Panurg . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Przygoda jako metoda wychowawcza . . . . 93
Krytyka przygody wolnej . . . . . . . . . . 95
Wielki system . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Granice systemów . . . . . . . . . . . . . . 98
Współzawodnictwo z diabłem . . . . . . . 100
VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Dialog o granicy polsko-niemieckiej . . . . . . 102
Idea jagiellońska . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Między pracą i bezczynnością . . . . . . . . . . 113
Krajowe wydawnictwa artystyczne . . . . . . . . 118
IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Nad wodospadem w Szafuzie . . . . . . . . . . 126
Mali artyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Mojżesz i Aron . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Kaprysy kosmiczne i ich konsekwencje literackie 141
XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Zgoda Narodów [Teodora Parnickiego] . . . . . 154
Granice literatury . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Losy pasierbów [Floriana Czarnyszewicza] . . . . 162
XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Kłopoty recenzenta muzycznego . . . . . . . . 166
New look . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Z krajowej prozy artystycznej . . . . . . . . . . 171
XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Po powodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Szata słowna . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Sentymentalizm . . . . . . . . . . . . . . 177
Środowisko społeczne powieści . . . . . . . 178
Sztuka omfaloskopiczna . . . . . . . . . . 179
XV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Z dziennika podróży (1) . . . . . . . . . . . . . 184
Frankfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Dom Goethego . . . . . . . . . . . . . . . 190
Muzea i wystawy . . . . . . . . . . . . . . 192
Panna Elfryda . . . . . . . . . . . . . . . 195
Anna Magnani . . . . . . . . . . . . . . . 196
Pożegnanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
(Z dziennika podróży. Dokończenie) . . . . . . 202
Wiedeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Wiedeń Franciszka Józefa . . . . . . . . . . 203
Legalizm austriacki . . . . . . . . . . . . . 206
Festiwal młodzieżowy . . . . . . . . . . . 209
Na stadionie . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Imprezy festiwalowe . . . . . . . . . . . . 213
Balet leningradzki . . . . . . . . . . . . . 215
Opera chińska . . . . . . . . . . . . . . . 217
Mazowsze . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Malarstwo na festiwalu . . . . . . . . . . . 221
Grinzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
Dokoła nagrody literackiej . . . . . . . . . . . 226
Ciągłość i kontrasty . . . . . . . . . . . . . . . 232
XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Rozmówki Ollendorfa . . . . . . . . . . . . . . 242
Gdzie umieścić Czycza . . . . . . . . . . . . . 248
Do Kazimierza Wierzyńskiego . . . . . . . . . 253
XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Notatnik niespiesznego przechodnia . . . . . . 256
O suchym dębie u Filostrata . . . . . . . . 256
Anatomia satyrów . . . . . . . . . . . . . 258
Stare teksty i aktualne aluzje . . . . . . . . 259
Spis ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

 

TOM 2

XX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Dziewczyna ze stylosem . . . . . . . . . . . . . . 5
XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Notatnik niespiesznego przechodnia . . . . . . . 15
Kompleks Zachodu . . . . . . . . . . . . . 16
Kompleksy jagiellońskie . . . . . . . . . . . 19
Kompleks pańszczyźniany . . . . . . . . . . 20
Wyspa kiełbas . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Do źródeł! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
XXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Haarlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
De Groote Markt . . . . . . . . . . . . . . 24
Sint Bavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Vleeshal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Domy i ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Próba uogólnienia . . . . . . . . . . . . . . 29
Frans Hals . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Harlemmer Hout . . . . . . . . . . . . . . 31
Spotkanie z mieszkańcami . . . . . . . . . . 32
Typ cywilizacji . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zandvoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Jodenbuurt . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Muzea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dla turystów . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Frankfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Hauptwache . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Granice prosperity . . . . . . . . . . . . . . 44
O młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Rozmowy z młodszymi i starszymi . . . . . . 50
XXIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
O przyśpieszaniu się historii . . . . . . . . . . . 53
Kilka wątpliwości . . . . . . . . . . . . . . 54
Inne prędkie etapy historii . . . . . . . . . . 58
Wymagania narracji . . . . . . . . . . . . . 59
Tu que no puedes . . . . . . . . . . . . . . 60
W dziesięciolecie śmierci Stalina . . . . . . . . . 62
Mechanizm dyktatury . . . . . . . . . . . . 62
Dyktatorzy i poeci . . . . . . . . . . . . . . 64
Wspomnienie z 1944–1945 . . . . . . . . . 65
XXIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Mały dziennik podróży . . . . . . . . . . . . . . 69
Inerlaken – Bonn . . . . . . . . . . . . . . 69
Kryzys Republiki Federalnej . . . . . . . . . 71
Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
W drodze powrotnej . . . . . . . . . . . . . 78
XXV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Siedem krów tłustych cierpi na niestrawność . . . 79
Śmierć na asfalcie . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
XXVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
W Turynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Papier i literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
XXVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Słowo między zdobnictwem i służbą . . . . . . 104
XXVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Esej berdyczowski . . . . . . . . . . . . . . . . 113
XXIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Rahyb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Kadi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
XXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Epitaphium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
XXXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Słońce jesieni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Ancona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
M/N Egadi . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Questiones naturales . . . . . . . . . . . . 145
Split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Meštrović . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Perspektywy „liberalizacji” . . . . . . . . . 151
Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Mihajlo Mihajlov . . . . . . . . . . . . . . 154
Dla turystów . . . . . . . . . . . . . . . . 158
XXXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Przyśpieszanie się i nieruchomość . . . . . . . . 161
XXXIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Niezdecydowanie pani Barbary . . . . . . . . . 166
XXXIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Demonstracja Mihajlova . . . . . . . . . . 174
List do fotografów amatorów . . . . . . . . 179
XXXV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Prochy Norwida . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
XXXVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
[Living Theatre] . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
XXXVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Kłopoty awangardy . . . . . . . . . . . . . . . 197
XXXVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Gorzka pigułka . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
XXXIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Dwadzieścia lat później . . . . . . . . . . . . . 220
Nota edytorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Książki Jerzego Stempowskiego . . . . . . . . . . . 231
Indeks miejsc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Indeks osób i dzieł . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Spis ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257


wstecz

Polecamy

Kruche dziedzictwo. Jan Paweł II od nowa
książka: 28,70 zł 35,90 zł
do koszyka
schowek
e-book: 26,00 zł 30,50 zł
do koszyka
schowek
Po co Kościół
książka: 20,00 zł 25,00 zł
do koszyka
schowek
e-book: 18,06 zł 21,25 zł
do koszyka
schowek
Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów
książka: 39,98 zł 49,98 zł
do koszyka
schowek
Między prawem i sprawiedliwością
książka: 39,98 zł 49,98 zł
do koszyka
schowek
e-book: 36,10 zł 42,48 zł
do koszyka
schowek

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?