Twój koszykTwój schowek
   
Logowanie
szukaj

Biogram autora

Andrzej Friszke

Ur. 1956, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, członek korespondent PAN, członek Rady IPN, od 1979 związany z Klubem Inteligencji Katolickiej i redakcją „Więzi”, gdzie prowadzi dział historyczny. Autor kilkunastu książek o historii Polski w XX wieku, m. in. „Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL”, „Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989”, „Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty”, „Rewolucja Solidarności 1980-1981”.

poznaj inne ksiązki autora

Katalog


Spis treści

Andrzej Friszke, Rafał Habielski, Paweł Machcewicz

Druga Wielka Emigracja
1945–1990


Tom I Andrzej Friszke, Rafał Habielski, Paweł Machcewicz, Wstęp ŻYCIE POLITYCZNE EMIGRACJI POLSKIEJ 1945–1990 Rząd i państwo 1939–1945 Emigracja czy naród na wygnaniu Struktura władz Żołnierze i cywile Emigracja a kraj Kryzys czerwcowy Stronnictwa i ich przywódcy Rząd generała Bora i akcje Mikołajczyka Państwo polskie na obczyźnie Rada Polityczna Sprawa Bergu Wokół idei zjednoczenia Misja generała Sosnkowskiego Zjednoczenie i rozłam Dwa ośrodki państwowe Komitet Mikołajczyka Bitwa o repatriację Rok 1956 z emigracyjnej perspektywy Popaździernikowe spory „Niezłomni” i „realiści” Działać wspólnie czy szukać nowych dróg? Fundamentalistyczny Zamek Niezłomny PSL Zjazd Polaków i wybory Zjednoczenie bez opozycji Federacja ruchów demokratycznych Zjazd Polski walczącej Ruchy tektoniczne (1967–1970) Legalistyczne scalenie Nowy Zamek i okolice Zmierzch stronnictw Między krajem a Polonią Wobec narodzin krajowej opozycji Londyńskie tarcia i przegrupowania Samozwańczy prezydent Rzeczpospolita polonijna? Pomosty do kraju W epoce „Solidarności” Krajowa „odwilż” i emigracyjny legalizm Wobec samowyzwolenia kraju Czy to już wolna Polska? Zakończenie Bibliografia TOM II W cieniu Jałty: 1945-1948 Zadania emigracji Dyplomacja nie istniejącego rządu Uchodźcza armia Emigracja i początki „zimnej wojny” Powrót Mikołajczyka Federalizm „Zimna wojna”: 1949-1954 Emigracja i Komitet Wolnej Europy Radio Kongres Wolności Kultury W cieniu III wojny światowej Memoriały, postulaty, spotkania Odbudowa armii Wzlot i upadek polityki „Wyzwolenia” Współpraca z innymi grupami wychodźczymi Od Genewy do polskiego i węgierskiego Października Polityka „Wyzwolenia” i détente „Akcja balonowa” Genewa Wobec „kampanii repatriacyjnej” Poznań i Październik Drogi do wolności i nowe zadania emigracji Od Października ’56 do Praskiej Wiosny „Plan polski”, pas neutralny, ewolucja sowieckiego imperium Wobec negocjacji na „szczycie” i konfliktu berlińskiego Radio Wolna Europa Granica na Odrze i Nysie i kontakty z Niemcami Granica ryska Pomoc dla Polski Od konfliktu sowiecko-chińskiego do Praskiej Wiosny i końca rządów Gomułki Od détente do upadku komunizmu Détente, Helsinki i prawa człowieka Wobec „Solidarności”, stanu wojennego i końca komunizmu Stosunki z sąsiadami Zakończenie Bibliografia TOM III Wracać czy nie wracać? Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych. Utworzenie PKPR Polityka osiedleńcza. Migracje powojenne Opieka społeczna i samopomoc Organizacje społeczne. Życie zbiorowe Kościół i życie religijne Prasa, radio, publicystyka, dziennikarze Pisarze, książki, czytelnicy i wydawcy Oświata i życie naukowe Socjologia emigracji: rekonensans Postawy i style myślenia (lata czterdzieste i pięćdziesiąte) Postawy i style myślenia (lata czterdzieste i sześćdziesiąte) Formy życia zbiorowego, postawy (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte) Bibliografia Andrzej Friszke, Paweł Machcewicz, Rafał Habielski Zakończenie – próba bilansu Andrzej Friszke, Słowniczek biograficzny Indeks osób
wstecz

Polecamy

Szału nie ma, jest rak
książka: 23,52 zł 29,40 zł
do koszyka
schowek
Na początku był sens
książka: 20,00 zł 25,00 zł
do koszyka
schowek
e-book: 18,06 zł 21,25 zł
do koszyka
schowek
Parami do nieba
książka: 39,98 zł 49,98 zł
do koszyka
schowek
Wiara w trudnych czasach
książka: 25,60 zł 32,00 zł
do koszyka
schowek
e-book: 23,20 zł 27,20 zł
do koszyka
schowek

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?