Twój koszykTwój schowek
   
Logowanie
szukaj
 

Elżbieta Adamiak, Kobiety w Biblii. Nowy Testament

Jakie kobiety pojawiają się na kartach Nowego Testamentu? Najczęściej na myśl, jako pierwsza, a często i jedyna, przychodzi nam Maryja – Matka Jezusa. Może czasami ktoś będzie pamiętał o Marii Magdalenie i Marcie. Tymczasem okazuje się, że kobiet, o których mówi Jezus, o których wspominają Apostołowie w swoich listach, było więcej. Niektóre możemy poznać z imienia: Maria, Rode, Salome, Safira, Pryscylla, Febe. O pozostałych dowiadujemy się z opisu konkretnych sytuacji: teściowa Piotra, matka synów Zebedeusza, żona Piłata, uboga wdowa, kobieta z Samarii, kobieta z Nain. Za każdą z wymienionych postaci kryje się odrębna, fascynująca opowieść. Po przeczytaniu książki Elżbiety Adamiak możemy odkryć zamysł autorów Księgi Nowego Testamentu, którzy chcieli pokazać, że kobiety były obecne w nauczaniu i życiu Kościoła od samego początku jego istnienia.

Anna Dąbrowska, „List” 2010, nr 12

Matka Jezusa, jej krewna Elżbieta, Maria Magdalena, liczne bezimienne... Na kartach Nowego Testamentu nie brak kobiet, które w historii biblijnej odegrały istotną rolę. Elżbieta Adamiak wydobywa je z cienia, a analizując ich czyny i postawę Jezusa wobec nich, inspiruje do refleksji nad wyzwaniami, jakie stoją przed kobietami we współczesnym społeczeństwie i Kościele.
wstecz

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?