Twój koszykTwój schowek
   
Logowanie
szukaj
 

Recenzja książki Ułaskawiony na śmierć. Rzecz o Jánosu Esterházym

Od ksi???ki typowo biograficznej „U??askawionego na ??mier?” r????ni akcent poczyniony przez samego hrabiego: to jego wielkie skupienie na Bogu. Gehenn? uwi?zienia traktuje jak szans? na zbli??enie do Boga, na pod???anie ku nadziej na zbawienie. [...] Dzi?ki listom i notatkom hrabiego, a tak??e relacjom ludzi, kt??rzy byli z nim w wi?zieniu i potem przy jego ??mierci, ju?? za murami, jest to nie tylko ksi???ka historyczna, ale tak??e ??wiadectwo wiary. "Tygodnik Powszechny" Lektura ksi???ki „U??askawiony na ??mier?” sk??ania do rewizji poj?? i powrotu do takich spo??r??d nich, jakimi przestali??my si? zajmowa? po dwudziestu latach odzyskanej wolno??ci. [...] Bardzo wiele strun pami?ci i w?tk??w to??samo??ci porusza „U??askawiony na ??mier?”. Bardzo pomaga w indywidualnych rozliczeniach z przesz??o??ci? prze??yt?, ale tak??e t? poznawan? z dokument??w, z archiw??w i ksi???ek interpretuj?cych ich zawarto???. "Odra" Co pozwala nie podda? si? gehennie stalinowskiego wi?zienia? Wiara, nadzieja i mi??o???. A?? nadto tego dowod??w we wstrz?saj?cych dziennikach Marii Mycielskiej i jej brata J??nosa. "Fakt"

Wstrząsające zapiski współczesnej Antygony, Marii Mycielskiej, która mimo polskiego obywatelstwa zamieszkała po wojnie wraz z czwórką dzieci w komunistycznej Czechosłowacji, by z poświęceniem towarzyszyć ukochanemu bratu, Jánosowi...
książka: 28,00 zł 35,00 zł
do koszyka
schowek
wstecz

Polecamy

Szału nie ma, jest rak
książka: 23,52 zł 29,40 zł
do koszyka
schowek
czytaj więcej
A piękno świeci w ciemności
książka: 32,00 zł 39,90 zł
do koszyka
schowek
czytaj więcej
Osobliwe skutki małżeństwa
książka: 20,00 zł 25,00 zł
do koszyka
schowek
e-book: 18,00 zł 21,25 zł
do koszyka
schowek
czytaj więcej


Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?