Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Luty 2003

40 lat po Soborze…

2 (532)

40 lat po Soborze…

Przed czterdziestu laty w bazylice św. Piotra obradowali Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Osobiście nie mogę pamiętać tamtych lat - uczyłem się wtedy dopiero stawiać pierwsze samodzielne kroki. Wiele razy słyszałem o niezwykłej atmosferze Soboru. Niemal odczuwalnie mogłem jej dotknąć, czytając ekumeniczne kazanie abp. Karola Wojtyły z roku 1964. Ówczesny metropolita krakowski wyraźnie zafascynowany jest rozwojem wydarzeń na Soborze. Jego entuzjazm udziela się dziś czytelnikowi, tak jak zapewne wówczas udzielał się słuchaczom tego biskupa-myśliciela i współtwórcy Soboru w jednej osobie. W kazaniu tym - niepublikowanym do tej pory - można także odnaleźć zapowiedź kilku głównych linii pontyfikatu Jana Pawła II. W sporach o bilans posoborowych lat pojawia się czasem pytanie, czy potrzebny byłby nowy sobór. Dyskutuje się o tym w świecie - w kronice religijnej można znaleźć m.in. refleksję kard. Josepha Ratzingera. Również w Warszawie odbyła się ważna dyskusja na ten temat, której zapis Państwu prezentujemy. W potocznej świadomości najważniejszy owoc Vaticanum II to reforma liturgiczna. Tekstem Krzysztofa Jankowiaka rozpoczynamy serię polemik wokół problematyki liturgicznej.
     
Zbigniew Nosowski
1Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Piotr Wojciechowski
4Klon, nasz bliźni?
Tomasz Wiścicki
5Lew, Leszek, Adam i... demokracja
     

40 lat po Soborze…

   
kard. Karol Wojtyła
10Zjednoczenie chrześcijan to wielka sprawa ludzkości
Kazanie z 25 stycznia 1964 r.
ks. Alfons Skowronek
16Communio - soborowy model Kościoła
Józef Majewski
26Świecki czy po prostu chrześcijanin?
Kłopoty z teologią laikatu
Janina Gwóźdź RSCJ
Jacek Bolewski
Zbigniew Nosowski
ks. Alfons Skowronek
34Czy potrzebny jest Sobór Watykański III? (dyskusja)
bp Bronisław Dembowski
49Jesteśmy w prawdzie i w drodze do prawdy
Bogusław Kierc
53Widziałem, Zachwycenie
Andrzej Friszke
54Realista wierny wartościom
Józefa Hennelowa
58List do Stanisława Stommy
Klaus Ziemer
61Na wschodzie Zachodu
Joanna Skawińska
67Widok z Manhattanu:
Zwyczajny obowiązek
Emil Biela
69 Pochodnia, I pies wziął mnie na spacer
70Szukając źródeł
ankieta
Jacek Bolewski SJ
70Do czasu
Ewa Bońkowska USJK
72Urszulanka od szarej codzienności
Ludmiła Grygiel
75Biskup i mistyczka
ks. Józef Kudasiewicz
78Moje studnie Jakubowe
Piotr Wojciechowski
92Jeden świat, jeden mózg:
Eskimosi, czyli jak żyć w Europie
Zbigniew Nosowski
96Osobisty rzecznik Pana Boga?
     

Polemiki

   
Krzysztof Jankowiak
109Tęsknota za liturgią naprawdę odnowioną
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Sławomir Poleszak
115Podziemie zbrojne w Łomżyńskiem i Grajewskiem 1945-57
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Krzysztof Goss
131Ilu jest Białorusinów na Białostocczyźnie?
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
139Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Bohdan Pociej
148Etos muzyki i jej duchowy arystokratyzm
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Jacek Łukasiewicz
155Niesfałszowany sens słów
Juliusz Gałkowski
159Przeszłość i przyszłość celibatu
Piotr Madajczyk
163Niemcy w polskiej niewoli
Wojciech Kaliszewski
166Do czytania poleca
     
Julia Hartwig
170Miejsce przy oknie
Polska dzielnicowa
174Zmarli
Małgorzata Borkowska OSB
178Nasze pytania do Niego
Problem Józefa
     

Listy do redakcji

   
Piotr Chrzanowski
179Po pierwsze, wierność przekładu
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Julia Hartwig

Miejsce przy oknie
Polska dzielnicowa

Wielki kraj, członek NATO, niemal dwiema już nogami w Unii Europejskiej, a ogólnopolskiego tygodnika literackiego jak nie ma, tak nie ma. Jak to się stało, że tygodniki tego typu rozkwitały bujnie w Peerelu, mimo czujnej i często obezwładniającej cenzury, dzisiaj zaś, w warunkach swobody demokratycznej, nie stać nas na stworzenie niczego, co odpowiadałoby dawnemu "Odrodzeniu", "Nowinom Literackim" czy "Nowej Kulturze"?
czytaj więcej

Andrzej Friszke

Realista wierny wartościom

Nie jest łatwo o Stanisławie Stommie, kończącym 95 lat, napisać krótko, a zarazem określić bez uproszczeń i luk jego miejsce w najnowszej historii Polski. Stomma był obecny w polskim życiu publicznym przez dziesięciolecia jako polityk, publicysta, twórca myśli politycznej, jeden z inicjatorów pojednania z powojennymi Niemcami, w ostatnich latach także jako pamiętnikarz...
czytaj więcej

Małgorzata Borkowska OSB

Nasze pytania do Niego
Problem Józefa

W przełomowym momencie życia Józef stanął przed problemem, przed którym Bóg stoi co dzień. Ewangelie nie notują, jak ten problem sformułował, ale sens był taki: Jak dochować wierności za darmo?
czytaj więcej

Jacek Bolewski SJ

Do czasu

Dziękuję Bogu za to, że znajduję odrodzenie właśnie w miejscu, gdzie On sam "umieścił" mnie. To wielka łaska! Może potrzebne były lata poszukiwania, by znaleźć najprostsze wyjście.
czytaj więcej

Ewa Bońkowska USJK

Urszulanka od szarej codzienności

Próba odpowiedzi na pytania redakcji będzie w gruncie rzeczy refleksją nad "duchową mapą" mojego życia. Uświadomiłam sobie, że ta mapa jest bogata i wielobarwna. Inne miejsca były ważne w czasach studenckich poszukiwań własnej drogi, a inne obecnie - po dwudziestu latach życia w szarym habicie urszulanki od "szarej codzienności", jak nas niektórzy nazywają.

czytaj więcej

Bohdan Pociej

Etos muzyki i jej duchowy arystokratyzm

W owym fascynująco dialektycznym tyglu sprzeczności, jaki przedstawia sobą w kulturze wiek XIX, muzyczny arystokratyzm ducha - anachroniczny już może, niemniej żywy jako idea - zmaga się, rywalizuje, współgra i walczy z tym (żywiołem, życiem, siłą namiętności?), co nim już nie jest. Są to zmagania gigantyczne i wspaniałe!
czytaj więcej

Wojciech Kaliszewski

Do czytania poleca

Włodzimierz Odojewski "Bez tchu"
Aleksander Jurewicz "Prawdziwa ballada o miłości"
Tomasz Venclova "Niezniszczalny rytm. Eseje o literaturze", "Eseje. Publicystyka"
czytaj więcej

Klaus Ziemer

Na wschodzie Zachodu

Z pewnością Odra i Nysa Łużycka stanowią nadal granicę dobrobytu. Jednak prawdziwa przepaść pod tym względem znajduje się na wschodniej granicy Polski, na Bugu i Sanie. Nikt nie wie tego lepiej niż sami Polacy, Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie. Polska stanie się politycznym i gospodarczym punktem odniesienia dla całego regionu, wzorcem i modelem, którego w najbliższym czasie nie będą mogli powielić i osiągnąć jej wschodni sąsiedzi. Przykład Polski jednak pokazuje im, że transformacja systemowa jest możliwa.

czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?