Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Luty 2005

Moralność katolicka, moralność kościelna

2 (556)

Moralność katolicka, moralność kościelna

Kościół wiele wymaga od innych – i słusznie. Ile wymaga natomiast sam od siebie? Jeszcze więcej niż od innych? Tak być powinno. Raczej mniej niż od innych? Tak często bywa – bo przecież własne błędy i słabości są trudniej dostrzegalne, łatwiej je zrozumieć i puścić w zapomnienie… W tym numerze „Więzi” zastanawiamy się nad realną moralnością kościelną, która czasem niepokojąco oddala się od zasad moralności katolickiej. Pytamy i o postawę hierarchii w sytuacjach dla Kościoła kryzysowych, i o naszą moralność powszednią.
     

PISANE NA GORĄCO

   
Jacek Borkowicz
4Chcą państwa, nie walki
Zbigniew Nosowski
5Katolicki, niekatolicki?
     

Moralność katolicka, moralność kościelna

   
Anna Karoń-Ostrowska
7Moralność katolicka, moralność kościelna
Aniela Dylus
Izabela Jurek
Ksawery Knotz OFMCap
Jarosław Makowski
10Nasza moralność powszednia
dyskusja
26Kościół jako pracodawca
ankieta
Wojciech
26Wyróżnienie i krzyż
Wanda
28Normalniejący „katoland”
Antoni
31Ani prawo, ani przyzwoitość
Magdalena
33Radość i ból współpracy
Zofia
35Prawa rynku
s. Joanna
37Waluta „Bóg zapłać”
ks. Marek
40Wiele do zrobienia
ks. Remigiusz Sobański
Anna Karoń-Ostrowska
Tomasz Wiścicki
43Prawo kanoniczne i kościelna dobra wola
rozmowa
Paweł A. Kozyra
52Kryzysowe zarządzanie w Kościele?
Aleksandra Olędzka-Frybesowa
60miesiące • czwarty raz • dym • jeszcze ta zima
Tomasz Wiścicki
62Mamy prawo do prawdy
Andrzej Szmidt
70Nieuporządkowane • ***[Czy koniec świata] • Zanotowane
Dariusz Tołczyk
72Niewolnicy w krainie wolności. Jak Kościuszko Jeffersona do rewolucji namawiał
Piotr Wojciechowski
83Jeden świat, jeden mózg
Pięknożycia w diasporze
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Paweł Sowiński
87„Wola”, czyli wolność. MKK, tygodnik, Grupa Polityczna (1982-1989)
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Paweł Przeciszewski
100Zegar bije i dla Białorusi
Michał Kurkiewicz
109Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
114Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Mariusz Zinowiec
123Schody do nieba
Katarzyna Jabłońska
127Zabić w imię empatii
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Krzysztof Kosiński
133Powstanie – historia heroiczna
Robert M. Rynkowski
138Chrystus „większy” niż Jezus?
Konstanty Pieńkosz
142Księga dobrej pamięci
     
145Zmarli
Wojciech Wieczorek
147Pamięci Vincensa Lisska
Małgorzata Borkowska
149Nasze pytania do Niego
Panie, naucz nas się modlić
     

Listy do redakcji

   
Michał Płoski
150Podpowiedź anioła
Wojciech Wieczorek
150Sprostowanie
150Podziękowanie
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Robert M. Rynkowski

Chrystus „większy” niż Jezus?

W drugim tomie „Leksykonu wielkich teologów XX/XXI wieku” (red. Józef Majewski, Jarosław Makowski) czytelnik znajdzie nie tylko tych teologów, którzy bardziej lub mniej oficjalnie zostali uznani za wielkich, ale również tych, których poglądy wywołują ferment w świecie teologicznym – ferment, który ostatecznie, jak sądzę, prowadzi do rozwoju teologii i lepszego przemyślenia prawdy chrześcijańskiej.
czytaj więcej

Konstanty Pieńkosz

Księga dobrej pamięci

Dzięki odrzuceniu pokusy podobania się za wszelką cenę Ryszard Matuszewski („Alfabet. Wybór z pamięci 90-latka”) stworzył dzieło rzetelne, uczciwe i – na ile tylko możliwe w przypadku alfabetu – obiektywne. Niewiele tu sądów pewnych, ostatecznych lub deprecjonujących bohaterów.
czytaj więcej

Tomasz Wiścicki

Mamy prawo do prawdy

Otwierając teczki, poznajemy rzeczywistość tak skomplikowaną i złożoną, jak życie i ludzkie postawy – od bohaterstwa do hańby. (...) Ujawnianie nazwisk powinno nastąpić po starannym przejrzeniu zawartości zachowanych teczek. W ten sposób rzeczywiście zbliżymy się do prawdy, a nie – wywołamy zamęt.
czytaj więcej

Kościół jako pracodawca
ankieta

Nie od dziś wiadomo, że instytucje kościelne nie czują się najlepiej w roli pracodawcy. Przysłowiowe są pod tym względem napięcia, jakie pojawiają się między proboszczami a zakrystianami czy organistami.
Jak pod tym względem być powinno, mniej więcej wiadomo. Niestety, rzeczywistość czasem boleśnie różni się od teoretycznych założeń. Publikowane niżej wypowiedzi są tego świadectwem. Ich autorzy woleli pozostać anonimowi. [Red.]
czytaj więcej

Paweł Przeciszewski

Zegar bije i dla Białorusi

Pytanie o możliwość zaistnienia białoruskiego wariantu pomarańczowej rewolucji, który szydercy określili już mianem „bulbasznaj” (kartoflanej), jest pytaniem fundamentalnym o białoruską ideę – wyrazistą, określoną, jasną, opartą na wizerunku narodu, zakorzenionym w białoruskiej historii.
czytaj więcej

Wojciech Wieczorek

Pamięci Vincensa Lisska

Vincens Lissek, doktor prawa, urodził się na Górnym Śląsku, zali-czyć go więc trzeba do „wypędzonych”. Zrozumienie i sympatię dla Polaków wyniósł jednak już z rodzinnego domu. Dał temu wyraz w ciągu ponad trzydziestu lat pracy w Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich.
czytaj więcej

Anna Karoń-Ostrowska

Moralność katolicka, moralność kościelna

Czy w praktyce obok – pięknej, bo wymagającej – moralności katolickiej, w realnym życiu nie odsłania swego oblicza jej karykatura? To nasza moralność powszednia, która często bezproblemowo wpasowuje się w ziemskie układy, w której dobre życie jest wartością relatywną, zależną od okoliczności.
czytaj więcej

Mariusz Zinowiec

Schody do nieba

Parafia kościoła pokamedulskiego w lesie na warszawskich Bielanach liczy dusz bodaj cztery, z proboszczem – pięć. Ale w niedzielę o jedenastej świątynia zapełnia się od kruchty po prezbiterium. Działalność ks. Wojciecha Drozdowicza i jego coraz liczniejszych przyjaciół stała się interesującym przykładem wchodzenia Kościoła w przestrzeń współczesnej kultury oraz wnikania kultury współczesnej w przestrzeń religii.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?