Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Lipiec 2005

Solidarność już niemodna?

7 (561)

Solidarność już niemodna?

To słowo, pisane charakterystyczną czerwoną czcionką, zrobiło 25 lat temu ogromną karierę. Polska „Solidarność” przemieniła przecież nie tylko nasz kraj, lecz także oblicze Europy i świata. Czy dzisiaj Polska jest bardziej solidarna? Jeszcze niedawno wydawało się, że wraz z marksistowską analizą odejdzie w zapomnienie słowo „wyzysk”, czyli zaprzeczenie solidarności. Dziś coraz częściej jest ono potrzebne do opisu rzeczywistości. Co zatem stało się z solidarnością – tą przez małe „s”? Czy już całkiem wyszła z mody?
     
Zbigniew Nosowski
2Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Zbigniew Nosowski
4Znowu ta dusza
Tomasz Wiścicki
5Nie każdy musiał...
     

Solidarność już niemodna?

   
Ireneusz Krzemiński
9Dziejowe zwycięstwo i codzienne niespełnienie
Inka Słodkowska
18Najdłuższe polskie powstanie
Tadeusz Szawiel
29Przeciw solidarności
Sławomir Sowiński
37Jan Paweł II solidarny
Honorata Zapaśnik
44Tylko praca
Ryszard Bugaj
ks. Piotr Mazurkiewicz
Jeremi Mordasewicz
53Wyzysk dawniej i dziś – dyskusja
Andrzej Mandalian
65*** [A że bytów półtrwanie] • Wszysycy moi umarli
ks. Henryk Seweryniak
67Nieświęta świętość Kościoła. Teologia Josepha Ratzingera
ks. Janusz Kobierski
83Wiersz o Kainie • Sentencje do rymu • Rozmyślanie o Aniele Stróżu
Piotr Wojciechowski
86Jeden świat, jeden mózg.
Sprzęgło najważniejsze, ale też nieważne
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Stefan Kawalec
Jacek Galewski
91Jak powstawała mazowiecka „Solidarność” – rozmowa
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Katarzyna Szczepanek
103Nie wszyscy jesteśmy srebrniczanami
Michał Kurkiewicz
110Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
115Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Jan Gondowicz
124„Nigdy tu nie powrócę”
Wojciech Skrodzki
126Kształt sacrum
Barbara Majewska
129Potencjalne muzeum
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Krzysztof Kosiński
133Historia z oskarżeniem w tle
Aleksander Gomola
139Słownik długo oczekiwany
Katarzyna Sokołowska
143Dlaczego świat jeszcze istnieje
Michał Kurkiewicz
146Do czytania poleca
     
150Zmarli
Jerzy Sosnowski
154Eks post
Nieme kino, Ariadna
Małgorzata Borkowska OSB
158Nasze pytania do Niego
Które przykazanie jest największe?
     
159Sprostowanie
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Ireneusz Krzemiński

Dziejowe zwycięstwo i codzienne niespełnienie

„Solidarność” tworzyły świadome, samodzielne, obdarzone poczuciem odpowiedzialności za siebie i za los wspólnoty jednostki -– solidarne z innymi. I to – jak mi się zdaje – stanowi samo jądro ideowej wymowy i ideowego przesłania całego ruchu.
czytaj więcej

Jan Gondowicz

„Nigdy tu nie powrócę”

Rozwielmożnione, spotworniałe, książki zachowują na targach tylko jeden ze swoich walorów: dobrze układają się w stosy. Gdzież jest niewinne stworzenie, które bierzemy na kolana, by spędzić w ciszy godzinkę lub dwie?
czytaj więcej

Krzysztof Kosiński

Historia z oskarżeniem w tle

Niewątpliwą wartością książki Piotra Gontarczyka („Polska Partia Robotnicza. Droga do władzy 1941-1943”) jest to, że ujawnia zdarzenia nieznane albo zafałszowane, zmusza do postawienia zasadniczych pytań, nawet o „legalność” PRL. [...] Lektura pracy pozostawia mieszane uczucia: z jednej strony budzi szacunek dla wysiłku badawczego, z drugiej – trudno oprzeć się wrażeniu, że ostrożność naukowa przegrywa w niej z temperamentem publicystycznym.
czytaj więcej

Zbigniew Nosowski

Znowu ta dusza

Pragmatyzm nie wystarcza. Potrzeba ogólnoeuropejskiej debaty o celach integracji i wartościach, jakie stoją u jej podstaw. Trzeba na nowo znaleźć odpowiedzi na pytania: po co to wszystko, czy rozrost eurokracji jest konieczny? Czy dla rozwoju UE warto ponosić jakieś ofiary i w imię czego?
czytaj więcej

Inka Słodkowska

Najdłuższe polskie powstanie

Społeczeństwo obywatelskie, które było podmiotem solidarnościowego powstania, nie stanowiło efemerydy, podobnie jak i ściśle się z nim łącząca mobilizacja społeczna. Były to zjawiska trwałe i mocno osadzone w zainicjowanym przez sierpniowe strajki procesie polskich zmian.
czytaj więcej

Jerzy Sosnowski

Eks post
Nieme kino, Ariadna

Kino nieme otworzył mi Aleksander Jackiewicz, na którego zajęcia miałem szczęście chodzić w okresie studiów. Profesor z mikrofonem w ręku, komentował filmy podczas projekcji. Powtarzał prowokacyjnie, że wielkie kino właściwie skończyło się z wynalezieniem dźwięku, Dzisiaj wielki reżyser to taki ktoś, kto potrafi opowiadać w milczeniu, kto poradziłby sobie, gdyby dźwięk znowu zniknął.
czytaj więcej

Józef Majewski

Kronika religijna

W ostatnim czasie w relacjach między Watykanem a Chinami padło tyle pojednawczych wypowiedzi i pojawiło się tyle gestów dobrej woli, że coraz głośniej mówi się, iż nawiązanie stosunków dyplomatycznych – zerwanych przez Pekin ponad pół wieku temu – jest coraz bardziej realne.
czytaj więcej

Ryszard Bugaj, ks. Piotr Mazurkiewicz, Jeremi Mordasewicz

Wyzysk dawniej i dziś – dyskusja

RYSZARD BUGAJ
W długim okresie eliminacja wyzysku jest szansą dla gospodarki. Oczywiście rynkowa gospodarka wymaga nierówności i kto by chciał je wyrwać z korzeniami, wyrwie także samą zasadę gospodarki.
KS. PIOTR MAZURKIEWICZ
Coś od przedsiębiorcy jednak zależy, podobnie jak coś zależy od pracownika. Niektórzy pracownicy – słabsi, upośledzeni – są w sytuacji przymusowej. Przedsiębiorca nie musi ich wyzyskiwać.
JEREMI MORDASEWICZ
Przedmiotem sporu są też środki zapobiegania wyzyskowi: regulacje administracyjne czy usprawnianie rynku pracy. [...] Jestem zwolennikiem położenia nacisku na usprawnienie rynku dla zabezpieczenia przed wyzyskiem.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?