Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Grudzień 2005

Wielkie nieporozumienie

12 (566)

Wielkie nieporozumienie

Ludzie często nie potrafią się zrozumieć, nawet gdy różni ich bardzo niewiele. Nawet pomiędzy najbliższymi wyrasta czasem mur kłótni albo bariera milczenia. Nawet we własnym wnętrzu trudno czasem dojść do porozumienia. Zdarza się również, że nawet religia zamiast łączyć – dzieli i wkłada swoim wyznawcom do ręki karabin albo kamień. Niektóre nieporozumienia wydają się tak trudne do rozwiązania jak węzeł z naszej okładki. Jak żyć w takim zawęźleniu i zasupleniu? Czy te węzły można rozsupłać czy choćby poluzować?
     
1Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Tomasz Wiścicki
4Dlaczego?
Marek Rapacki
6Wstydź się Francjo?
     

Wielkie nieporozumienie

   
Abp Józef Kowalczyk
10Mądrość jest darem.
Homilia podczas Mszy świętej w intencji środowiska „Więzi”
Mieczysława Buczkówna
16Abolutne samobójstwo • Refleksy
Tomasz Wiścicki
17Wielkie nieporozumienie
Jerzy Sosnowski
21Język w potrzasku
Krzysztof Koseła
27Czy młodzież istnieje
Agnieszka Magdziak-Miszewska
Marek Jurek
Ireneusz Krzemiński
Rafał Ziemkiewicz
36Społeczeństwo bez konsensu? dyskusja
Piotr Czekierda
51Preambuła bez dylematów
Dorota Jarecka
59Uracone w tłumaczeniu
Barbara Majewska
61Sztuka w wieży Babel
Stanisław Stanik
66oczy • zapędzona sarna
Piotr Wojciechowski
68Jeden świat, jeden mózg
Światy urojone, figury niemożliwe
Grzegorz Pac
71Pokolenie bez głosu. Jeszcze o „generacji JP2”
     

Polemiki

   
Elżbieta Korolczuk
77Po co nam wolność?
Piotr Wojciechowski
80Ideologiczna bielizna
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Wiktor J. Mikusiński
83Na miarę strachu i rozsądku.
„Solidarność” a ruch związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r.
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Elżbieta Przybył
98Rosyjski antykatolicyzm, antypolskie fobie
Michał Kurkiewicz
108Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Andrzej Wielowieyski
113Rada Europy docenia edukację religijną
Józef Majewski
116Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Małgorzata Szotek-Ostrowska
125Człowiek zaczarowany?
Piotr Kosiewski
131W towarzystwie książki
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Anna Karoń-Ostrowska
136Niepokoje inteligenckiej duszy
Rafał Węgrzyniak
139Czapskiego procent od życia i czynów
Bernard Wiaderny
143Wysiłek zrozumienia
Hanna Suchocka
146Jedyny prawdziwy skarb
     
149Zmarli
Jerzy Sosnowski
152Eks Post
Śmiały wyrusza na Jamno
Małgorzata Borkowska OSB
156Nasze pytania do Niego
Nie wzięliśmy chleba
     

Listy do redakcji

   
157Nagroda Klio
157Drogi chrześcijaństwa
158Nowy modlitewnik dla młodzieży
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Elżbieta Korolczuk

Po co nam wolność?

Nie ma nic bardziej ogłupiającego niż twierdzenie, że jest tylko jeden dobry sposób na życie, że jest tylko jedna właściwa religia, jedna obowiązująca wszystkich orientacja seksualna, a wszystko to, co odbiega od normy ustalonej przez większość, nie powinno się w przestrzeni publicznej pojawiać.
czytaj więcej

Od redakcji

Wielkie nieporozumienie… Ludzie często nie potrafią się zrozumieć, nawet gdy różni ich bardzo niewiele. Nie potrafią się porozumieć, choć wiedzą, że od ich porozumienia wiele zależy.
czytaj więcej

Elżbieta Przybył

Rosyjski antykatolicyzm, antypolskie fobie

Rosja i Polska miały być stronami odwiecznej walki dwóch światów – słowiańszczyzny łacińskiej (Slavia Latina) i prawosławnej (Slavia Orthodoxa). Polska ma dwie dusze – łacińską i słowiańską, które walczą ze sobą. Dusza łacińska dąży nie tylko do zwycięstwa nad słowiańską, ale również do dominacji nad całym światem słowiańskim w imię szerzenia zachodniej cywilizacji.
czytaj więcej

Piotr Czekierda

Preambuła bez dylematów

Próba określenia współczesnych relacji między religią chrześcijańską a państwem demokratycznym może być szansą na wypracowanie autorskiego wkładu Polski w rozwój filozofii politycznej.
czytaj więcej

Jerzy Sosnowski

Eks Post
Śmiały wyrusza na Jamno

Przeciwstawić się przemijaniu, nie poprzez zatrzymanie czasu, ale poprzez podważenie jego konsekwencji. Narodziny tak, pogrzeby nie. Wydaje mi się, że to istota postmodernistycznego marzenia, spokrewnionego, nie da się ukryć, z marzeniem dziecka, z marzeniem infantylnym.
czytaj więcej

Anna Karoń-Ostrowska

Niepokoje inteligenckiej duszy

Jest w pytaniach Jerzego Sosnowskiego cień smutku, który każdy prawdziwy intelektualista nosi w sobie. Bez niego nie da się wpatrzeć głębiej w ludzki los i to pytanie, obecne też w „Ach” – dlaczego jest w świecie tyle zdarzeń i doświadczeń, których być nie powinno? Kto i dlaczego tak go stworzył?
czytaj więcej

Rafał Węgrzyniak

Czapskiego procent od życia i czynów

Trudno przecenić znaczenie „Rozproszonych” dla scalenia i rozpoznania dorobku Józefa Czapskiego. Za życia nie był on doceniony ani jako malarz, ani pisarz. Wojciech Karpiński zaryzykował opinię, że Czapski jest – obok Stempowskiego, Wata, Gombrowicza, Miłosza, Herlinga i Jeleńskiego – twórcą swobodnej i nowoczesnej polszczyzny. Kolejne książki w pełni potwierdzają sąd Karpińskiego.
czytaj więcej

Piotr Kosiewski

W towarzystwie książki

Oglądający zostaje pozostawiony sam na sam ze zdjęciem. Jednak jego prostota jest pozorna. (...) Nie przypadkiem łączono Kertésza z twórczością nadrealistów, a i przywołania malarstwa Giorgia de Chirico nie były pozbawione sensu. Niewiele wiemy o bohaterach zdjęć Kertésza prezentowanych na wystawie „Intymna przyjemność czytania”. (...) Można odnieść wrażenie, że artystę interesował sam proces czytania, nie zaś fotografowane osoby.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?