Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Grudzień 2005

Wielkie nieporozumienie

12 (566)

Wielkie nieporozumienie

Ludzie często nie potrafią się zrozumieć, nawet gdy różni ich bardzo niewiele. Nawet pomiędzy najbliższymi wyrasta czasem mur kłótni albo bariera milczenia. Nawet we własnym wnętrzu trudno czasem dojść do porozumienia. Zdarza się również, że nawet religia zamiast łączyć – dzieli i wkłada swoim wyznawcom do ręki karabin albo kamień. Niektóre nieporozumienia wydają się tak trudne do rozwiązania jak węzeł z naszej okładki. Jak żyć w takim zawęźleniu i zasupleniu? Czy te węzły można rozsupłać czy choćby poluzować?
     
1Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Tomasz Wiścicki
4Dlaczego?
Marek Rapacki
6Wstydź się Francjo?
     

Wielkie nieporozumienie

   
Abp Józef Kowalczyk
10Mądrość jest darem.
Homilia podczas Mszy świętej w intencji środowiska „Więzi”
Mieczysława Buczkówna
16Abolutne samobójstwo • Refleksy
Tomasz Wiścicki
17Wielkie nieporozumienie
Jerzy Sosnowski
21Język w potrzasku
Krzysztof Koseła
27Czy młodzież istnieje
Agnieszka Magdziak-Miszewska
Marek Jurek
Ireneusz Krzemiński
Rafał Ziemkiewicz
36Społeczeństwo bez konsensu? dyskusja
Piotr Czekierda
51Preambuła bez dylematów
Dorota Jarecka
59Uracone w tłumaczeniu
Barbara Majewska
61Sztuka w wieży Babel
Stanisław Stanik
66oczy • zapędzona sarna
Piotr Wojciechowski
68Jeden świat, jeden mózg
Światy urojone, figury niemożliwe
Grzegorz Pac
71Pokolenie bez głosu. Jeszcze o „generacji JP2”
     

Polemiki

   
Elżbieta Korolczuk
77Po co nam wolność?
Piotr Wojciechowski
80Ideologiczna bielizna
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Wiktor J. Mikusiński
83Na miarę strachu i rozsądku.
„Solidarność” a ruch związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r.
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Elżbieta Przybył
98Rosyjski antykatolicyzm, antypolskie fobie
Michał Kurkiewicz
108Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Andrzej Wielowieyski
113Rada Europy docenia edukację religijną
Józef Majewski
116Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Małgorzata Szotek-Ostrowska
125Człowiek zaczarowany?
Piotr Kosiewski
131W towarzystwie książki
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Anna Karoń-Ostrowska
136Niepokoje inteligenckiej duszy
Rafał Węgrzyniak
139Czapskiego procent od życia i czynów
Bernard Wiaderny
143Wysiłek zrozumienia
Hanna Suchocka
146Jedyny prawdziwy skarb
     
149Zmarli
Jerzy Sosnowski
152Eks Post
Śmiały wyrusza na Jamno
Małgorzata Borkowska OSB
156Nasze pytania do Niego
Nie wzięliśmy chleba
     

Listy do redakcji

   
157Nagroda Klio
157Drogi chrześcijaństwa
158Nowy modlitewnik dla młodzieży
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Piotr Kosiewski

W towarzystwie książki

Oglądający zostaje pozostawiony sam na sam ze zdjęciem. Jednak jego prostota jest pozorna. (...) Nie przypadkiem łączono Kertésza z twórczością nadrealistów, a i przywołania malarstwa Giorgia de Chirico nie były pozbawione sensu. Niewiele wiemy o bohaterach zdjęć Kertésza prezentowanych na wystawie „Intymna przyjemność czytania”. (...) Można odnieść wrażenie, że artystę interesował sam proces czytania, nie zaś fotografowane osoby.
czytaj więcej

Tomasz Wiścicki

Wielkie nieporozumienie

Jak możemy zorganizować społeczeństwo, które nie może się porozumieć co do podstawowych wartości? To, co dla jednych jest realizacją przyrodzonych praw, dla innych zagraża podstawom ładu społecznego. Czy możliwe jest w tej kwestii coś innego niż “społeczeństwo zawieszenia broni”?
czytaj więcej

Tomasz Wiścicki

Dlaczego?

Zmiana u władzy daje duże szanse, że ograniczone zostaną patologie życia publicznego, że przestanie istnieć mechanizm zorganizowanego łupienia państwa przez jego przedstawicieli. Czy jednak spętani ciągłym poszukiwaniem poparcia politycy będą jeszcze w stanie zmieniać instytucje?
czytaj więcej

Andrzej Wielowieyski

Rada Europy docenia edukację religijną

Religia jest ważnym składnikiem europejskiej kultury, a fakt, że odnosi się ona do dziedziny „ściśle prywatnej”, nie jest niemożliwy do pogodzenia ze stwierdzeniem, że dobra ogólna znajomość religii jest niezbędna do tego, by móc być demokratycznym obywatelem.
czytaj więcej

Piotr Wojciechowski

Ideologiczna bielizna

Obnoszenie się z szokującymi napisami tam, gdzie to jest dobrze przyjmowane – to jeszcze nie dowód wrażliwości, a fotografowanie się w takich koszulkach na użytek chętnych temu mediów – to jeszcze nie solidarność. Manifestować swoją solidarność trzeba wtedy, gdy jest to trudne, ryzykowne, wymaga ofiary.
czytaj więcej

Anna Karoń-Ostrowska

Niepokoje inteligenckiej duszy

Jest w pytaniach Jerzego Sosnowskiego cień smutku, który każdy prawdziwy intelektualista nosi w sobie. Bez niego nie da się wpatrzeć głębiej w ludzki los i to pytanie, obecne też w „Ach” – dlaczego jest w świecie tyle zdarzeń i doświadczeń, których być nie powinno? Kto i dlaczego tak go stworzył?
czytaj więcej

Dorota Jarecka

Uracone w tłumaczeniu

Sztuka nie jest przekazem. Nie jest też mową ani językiem. Odrzucenie jakiegoś dzieła niekoniecznie musi wiązać się z niezrozumieniem. Czasem jest na odwrót. To, co zbyt łatwo da się przełożyć na słowa, budzi moją wątpliwość.
czytaj więcej

Piotr Czekierda

Preambuła bez dylematów

Próba określenia współczesnych relacji między religią chrześcijańską a państwem demokratycznym może być szansą na wypracowanie autorskiego wkładu Polski w rozwój filozofii politycznej.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?