Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Kwiecień 2006

Czy Warszawa da się lubić?

4 (570)

Czy Warszawa da się lubić?

O wielu miastach mówi się, że mają swój czar, mają duszę, zaś Warszawę traktuje się często z niechęcią, a nawet z pogardą. Pisano o Warszawie, że to miasto „pokraczne”, „grubiański pomnik pychy”, że niczym pasożyt wysysa prowincję. Jest to jednak również miasto „odarte ze skóry”, i to nie raz. Postanowiliśmy poszukać piękniejszego oblicza Warszawy, nie pomijając, rzecz jasna, jej wad. Razem z większością naszych autorów (Antonim Liberą, Jerzym Pilchem, Dariuszem Gawinem, Michałem Borowskim, Andrzejem Mencwelem, Martą Zielińską, Kazimierzem Orłosiem, Jarosławem Zielińskim, ks. Michałem Janochą, Maciejem Przybylińskim, Tomaszem Wiścickim) przekonujemy, że Warszawę jednak da się lubić. A może nawet trzeba ją polubić? W licznych warszawskich biografiach – i chwalebnych, i haniebnych – zawarte są losy nas wszystkich, skądkolwiek pochodzimy. Opowieść o Warszawie to opowieść o Polsce, o nas samych…
* * *
2 kwietnia mija rok od śmierci Jana Pawła II. Wśród licznych rocznicowych obchodów przypominamy Jego postać od mniej znanej strony – jako mecenasa myślenia, inicjatora otwartych dyskusji z intelektualistami.
     
1Od redakcji
     

Czy Warszawa da się lubić?

   
Krzysztof Michalski
Anna Karoń-Ostrowska
4Mecenas myślenia
rozmowa
ks. Michał Heller
Tomasz Wiścicki
Jerzy Wocial
10Papież filozof i fizycy
rozmowa
Stanisław Rodziński
20Obraz na biurku kardynła Ratzingera
Dorota Rezel
23*** [A gdy Bol upadł z krzyża] • *** [Jeszcze coś położono]
Antoni Libera
25Czy Warszawa da się lubić?
Jerzy Pilch
29Zalety warszawskich wad
Michał Borowski
Dariusz Gawin
Andrzej Mencwel
35Pomysł na Warszawę, pomysł na Polskę dyskusja
Marta Zielińska
52Stracona i odzyskana
Warszawa w lekturach
Jarosław Zieliński
57Z dziejów ulicy Trębackiej
ks. Michał Janocha
65Varsavia sacra, albo spacer sentymentalny
Maciej Przybyliński
73Album rodzinne
Kazimierz Orłoś
78Ludek
Andrzej Szmidt
90*** [Polska normalna zwykła] • Tak małe tak wielkie
Piotr Wojciechowski
93Jeden świat, jeden mózg
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Szymon Rudnicki
95Mogą żyć, byle nie u nas... Propaganda NSZ wobec Żydów
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Michał Kurkiewicz
112Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
117Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Marzanna Guzowska
126Wypatrywanie malarstwa
Wojciech Skrodzki
130Kamień i kamyk
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Piotr Sikora
133Równie dobre odpowiedzi?
Wojciech Kaliszewski
137Sens kamienia i szronu
Konrad Niciński
140Sylwy o miejscach i ludziach
Tomasz Wiścicki
143Do czytania poleca
     
148Zmarli
Jerzy Sosnowski
151Eks Post
Płonąca gitara
Małgorzata Borkowska OSB
155Nasze pytania do Niego
Wiesz, że faryzeusze zgorszyli się?
     

Listy do redakcji

   
Mirosław R. Kaniecki
156Bój o stan parafii
Adam Fons
157Wykluczeni przez ludzi
158Jeden procent dla KIK-u na pół wieku
159„Więź” na Targach Wydawców Katolickich
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Krzysztof Michalski, Anna Karoń-Ostrowska

Mecenas myślenia
rozmowa

To my wybieraliśmy tematy i uczestników seminariów w Castel Gandolfo, Jan Paweł II nie ingerował. Zapraszaliśmy uczonych, których uważaliśmy za najwybitniejszych humanistów współczesnych. Naturalnie oznaczało to dużą odpowiedzialność: zapraszaliśmy w końcu gości do niego do domu, często bez pewności, jak będą się zachowywać (autor wspanialej filozoficznej książki może naturalnie być też agresywnym chamem). Papież przyjmował wszystkich z otwartymi rękoma i dużym zaciekawieniem.
czytaj więcej

Michał Kurkiewicz

Kronika wschodnia

27 lutego w Trokach premierzy trzech państw bałtyckich uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Algirdas Brazauskas, Aigars Kalvitis i Andrus Ansip ustalili, że do 2015 roku zostanie zbudowany nowoczesny reaktor w (litewskiej) ignalińskiej elektrowni atomowej.
czytaj więcej

ks. Michał Janocha

Varsavia sacra, albo spacer sentymentalny

Gdy około 1300 roku wytyczano ulice przyszłego grodu, w tym miejscu, gdzie stoi katedra, zaznaczono zarys fary. Tutaj w 1525 roku znajdzie swoje schronienie cudowny krucyfiks gotycki, który wedle tradycji przywiózł rajca miejski Jerzy Baryczka z ogarniętej reformacją Norymbergi. Przez wieki przed obliczem Jezusa, umęczonym i pięknym, klękali mieszczanie, szlachta, królowie, uczestnicy kolejnych powstań. Mówi się, że kapelan udzielając namaszczenia rannym i umierającym w czasie Powstania Warszawskiego w pośpiechu namaścił też figurę Chrystusa...

czytaj więcej

Marzanna Guzowska

Wypatrywanie malarstwa

Józef Pankiewicz zmierzył swoją współczesność prawdą natury tak samo, jak to czynił Tycjan, Bassano, Vermeer, holenderscy pejzażyści, francuscy barbizończycy, i Renoir, i Cézanne. Materia malarska stapia się w jego obrazach z kompozycją, kolor pociąga oko w głąb.
czytaj więcej

Wojciech Kaliszewski

Sens kamienia i szronu

„Kamień, szron” Ryszarda Krynickiego potwierdza konsekwencję, z jaką autor stara się przedstawić prawdę o człowieku i świecie. Problem miłości i nienawiści, dobra i zła, rozpatrywany w perspektywie humanistycznej, zastąpił dawną tematykę etyczno-polityczną.
czytaj więcej

ks. Michał Heller, Tomasz Wiścicki, Jerzy Wocial

Papież filozof i fizycy
rozmowa

Jan Paweł II zdawał sobie sprawę z tego, że fizycy myślą innymi kategoriami niż filozofowie. Jeśli na przykład fizyk mówi: “proszę pana, ja tego nie rozumiem”, to filozof się cieszy, że może mu coś wytłumaczyć. A tymczasem fizyk ma na myśli zupełnie co innego: to mianowicie, że tego się nie da zrozumieć, bo to jest głupstwo. Papież wyczuwał te niuanse i rozumiał ducha nauk.
czytaj więcej

Antoni Libera

Czy Warszawa da się lubić?

Warszawa przedwojenna była miastem mieszczańsko-plebejskim (też podobnie jak Paryż). Zarówno część „pańska”, jak i „ludowa”, były autentyczne i wyraziste. Stolica – niegdyś wzór manier, elegancji i wykwintu – jest dziś grubiańska, cwaniacka, chamska.
czytaj więcej

Stanisław Rodziński

Obraz na biurku kardynła Ratzingera

Gdy dowiedzieliśmy się, że na biurku kard. Josepha Ratzingera stał obraz „Ukrzyżowanie” pędzla Stanisława Rodzińskiego, poprosiliśmy krakowskiego malarza i profesora Akademii Sztuk Pięknych o przedstawienie historii, która do tego doprowadziła. Być może obraz ten stoi także na biurku Benedykta XVI? (Red.)
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?