Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Kwiecień 2007

A to Polska właśnie

4 (582)

A to Polska właśnie

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Różnorodność przez wieki tworzyła specyfikę i bogactwo naszej ojczyzny. Idea Polski jagiellońskiej – otwartej, gościnnej i zamieszkałej przez różne nacje, kultury i religie – wciąż jednak z trudem zdobywa należne jej miejsce w życiu Rzeczypospolitej. Najnowszy numer „Więzi” poświęcony jest mniejszościom. Tym, które żyją w Polsce od wieków; tym, których poczucie odrębności podlega istotnym zmianom, jak Ślązacy czy Kaszubi; wreszcie tym, które są u nas od niedawna – społecznościom imigranckim, jak choćby coraz liczniejsi Wietnamczycy. Czy czują się tu u siebie? Jak sami siebie widzą? Czym żyją? Jak budują swe relacje z polską większością?
     
3Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Anna Radziwiłł
6Tylko trochę tolerancji
Zbigniew Nosowski
9Czy tak być musi?
Tomasz Wiścicki
11Za mało wyobraźni
     

A to Polska właśnie

   
Jacek Borkowicz
14Nowa mapa mniejszości
24Mniejszości: między modą a utratą tożsamości (ankieta)
Eugeniusz Wappa
24Białorusini: o nas bez nas
Tomasz Żuroch-Piechowski
26Kaszubi: reanimacja trupa?
Sebastian Fiuks
29Niemcy: wobec niechęci
Maria Szmeja
31Ślązacy: rozczarowani polskościąś, rozczarowani niemieckością
Piotr Tyma
35Ukraińcy:wiele tożsamości
Piotr Paziński
37Żydzi: niemal nieobe4cni, a nieobojętni
Bogumiła Berdychowska
40Pasywność i bezbronność
Podsumowanie
Grzegorz Pac
43Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...
Krystyna Błeszyńska
Halina Grzymała-Moszczyńska
Van Anh Ton
51Nasza chata z kraja?
Polska wobec imigrantówdyskusja
Norbert Frejek SJ
67Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Kościół wobec imigrantów
Monika Winiarska
73Gdybym mówił • Gloria in excelsis
75Osiemdziesięciolecie Tadeusza Mazowieckiego
Andrzej Friszke
75Polityka w imię wartości
Ferida Duraković
88Pan o czystych rękach
Stanisław Stanik
90lublin marzec '68 • wyznanie drzewa
Stanisław Krajewski
92Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze
Piotr Wojciechowski
96Jeden świat, jeden mózg
Nowe odczytanie śmieci
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Dariusz Libionka
Laurence Weinbaum
100Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Marek Rapacki
112Segolena i mężczyźni
Michał Kurkiewicz
122Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
127Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Kalina Wojciechowska
136Polska Orkiestra Uniwersalna
Marzenna Guzowska
143Epitafium
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Zbigniew Nosowski
146Kościół po teczkach?
Rafał Kopkowski
152Biografia w łamańcach języka
Łukasz Jasina
157Zapomniane ofiary Zagłady
Michał Kurkiewicz
160Do czytania poleca
     
165Zmarli
Julianna z Norwich
168Wszystko będzie dobrze
Czy chcesz ją zobaczyć?
Jerzy Sosnowski
169Eks Post
Filister jako wyzwanie moralne
     

Listy do redakcji

   
ks. Krzysztof Kaucha
173Wina błogosławiona?
Małgorzata Borkowska
175Obudźcie się!
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Zbigniew Nosowski

Kościół po teczkach?

O książce „Księża wobec bezpieki” większość czytelników miała wyrobiony pogląd na długo przed jej opublikowaniem. Bez ryzyka wielkiego błędu można było przewidzieć, co będą mówić o opus magnum ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego jego zwolennicy i jego krytycy. Zdarzały się jednak, choć bardzo rzadko, przypadki zaskoczenia po lekturze.
czytaj więcej

Od redakcji

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”...
czytaj więcej

Michał Kurkiewicz

Do czytania poleca

- Nina Ługowska: „Chcę żyć. Dziennik radzieckiej uczennicy 1932-1937”
- „Pisarz na wojnie. Wasilij Grossman na szlaku bojowym Armii Czerwonej 1941-1945”, oprac. Antony Beevor i Luba Winogradowa
- Andrea Strunk: „Biesłan, Requiem”
- Anna Politkowska: „Druga wojna czeczeńska”
czytaj więcej

Łukasz Jasina

Zapomniane ofiary Zagłady

Monografia Petera F. Dembowskiego “Christians in the Warsaw Ghetto: An Epitaph for the Unremembered” to rzetelnie i poprawnie przygotowane dzieło, w sposób skrótowy omawiające skomplikowaną kwestię obecności chrześcijan żydowskiego pochodzenia w warszawskim getcie.
czytaj więcej

Anna Radziwiłł

Tylko trochę tolerancji

W debacie toczącej się w mediach, w wielu rozmowach na forach publicznych i prywatnych nie całkiem wiadomo, czy przedmiotem dyskusji i sporów są rzeczywiste problemy oświaty, czy też osoba i działania ministra Romana Giertycha i jego ekipy.
czytaj więcej

Julianna z Norwich

Wszystko będzie dobrze
Czy chcesz ją zobaczyć?

I z tą samą wesołością i radością nasz dobry Pan spojrzał w dół na prawo i przypomniał mi, gdzie stała nasza Pani w czasie Jego Męki; i powiedział: „Czy chcesz Ją zobaczyć?”
czytaj więcej

Marzenna Guzowska

Epitafium

„Dla ciebie anioł jest bytem, a dla mnie to metafora” – mówiła Krystiana Robb-Narbutt, patrząc mi trzeźwo w oczy. Wytwory pisane i plastyczne, także malarskie na pograniczu abstrakcji, nazwała: „Tym, co zostało po aniele”.
czytaj więcej

Eugeniusz Wappa

Białorusini: o nas bez nas

Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych, miała w krótkim czasie przygotować projekt ustawy o mniejszościach narodowych. Jej uchwalanie zajęło ledwie piętnaście lat, co pozwoliło mniejszościom na trzeźwo ocenić skalę „przychylności” i powszechnie deklarowanej tolerancji ze strony większości.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?