Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Kwiecień 2007

A to Polska właśnie

4 (582)

A to Polska właśnie

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Różnorodność przez wieki tworzyła specyfikę i bogactwo naszej ojczyzny. Idea Polski jagiellońskiej – otwartej, gościnnej i zamieszkałej przez różne nacje, kultury i religie – wciąż jednak z trudem zdobywa należne jej miejsce w życiu Rzeczypospolitej. Najnowszy numer „Więzi” poświęcony jest mniejszościom. Tym, które żyją w Polsce od wieków; tym, których poczucie odrębności podlega istotnym zmianom, jak Ślązacy czy Kaszubi; wreszcie tym, które są u nas od niedawna – społecznościom imigranckim, jak choćby coraz liczniejsi Wietnamczycy. Czy czują się tu u siebie? Jak sami siebie widzą? Czym żyją? Jak budują swe relacje z polską większością?
     
3Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Anna Radziwiłł
6Tylko trochę tolerancji
Zbigniew Nosowski
9Czy tak być musi?
Tomasz Wiścicki
11Za mało wyobraźni
     

A to Polska właśnie

   
Jacek Borkowicz
14Nowa mapa mniejszości
24Mniejszości: między modą a utratą tożsamości (ankieta)
Eugeniusz Wappa
24Białorusini: o nas bez nas
Tomasz Żuroch-Piechowski
26Kaszubi: reanimacja trupa?
Sebastian Fiuks
29Niemcy: wobec niechęci
Maria Szmeja
31Ślązacy: rozczarowani polskościąś, rozczarowani niemieckością
Piotr Tyma
35Ukraińcy:wiele tożsamości
Piotr Paziński
37Żydzi: niemal nieobe4cni, a nieobojętni
Bogumiła Berdychowska
40Pasywność i bezbronność
Podsumowanie
Grzegorz Pac
43Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...
Krystyna Błeszyńska
Halina Grzymała-Moszczyńska
Van Anh Ton
51Nasza chata z kraja?
Polska wobec imigrantówdyskusja
Norbert Frejek SJ
67Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Kościół wobec imigrantów
Monika Winiarska
73Gdybym mówił • Gloria in excelsis
75Osiemdziesięciolecie Tadeusza Mazowieckiego
Andrzej Friszke
75Polityka w imię wartości
Ferida Duraković
88Pan o czystych rękach
Stanisław Stanik
90lublin marzec '68 • wyznanie drzewa
Stanisław Krajewski
92Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze
Piotr Wojciechowski
96Jeden świat, jeden mózg
Nowe odczytanie śmieci
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Dariusz Libionka
Laurence Weinbaum
100Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Marek Rapacki
112Segolena i mężczyźni
Michał Kurkiewicz
122Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
127Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Kalina Wojciechowska
136Polska Orkiestra Uniwersalna
Marzenna Guzowska
143Epitafium
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Zbigniew Nosowski
146Kościół po teczkach?
Rafał Kopkowski
152Biografia w łamańcach języka
Łukasz Jasina
157Zapomniane ofiary Zagłady
Michał Kurkiewicz
160Do czytania poleca
     
165Zmarli
Julianna z Norwich
168Wszystko będzie dobrze
Czy chcesz ją zobaczyć?
Jerzy Sosnowski
169Eks Post
Filister jako wyzwanie moralne
     

Listy do redakcji

   
ks. Krzysztof Kaucha
173Wina błogosławiona?
Małgorzata Borkowska
175Obudźcie się!
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Marzenna Guzowska

Epitafium

„Dla ciebie anioł jest bytem, a dla mnie to metafora” – mówiła Krystiana Robb-Narbutt, patrząc mi trzeźwo w oczy. Wytwory pisane i plastyczne, także malarskie na pograniczu abstrakcji, nazwała: „Tym, co zostało po aniele”.
czytaj więcej

Krystyna Błeszyńska, Halina Grzymała-Moszczyńska, Van Anh Ton

Nasza chata z kraja?
Polska wobec imigrantówdyskusja

KRYSTYNA BŁESZYŃSKA: Problemem polskich czynników decyzyjnych jest przekonanie, że „nasza chata z kraja” i pewne prawidłowości występujące w skali globalnej niekoniecznie muszą dotyczyć Polski. Globalizacja globalizacją, wielkie migracje wielkimi migracjami, a my sobie przycupniemy z boku i może nas to jakoś ominie.
HALINA GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA: Jeśli chcielibyśmy na serio traktować cudzoziemców, którzy znajdują się tutaj jako migranci, to trzeba zacząć właśnie od integracji z kulturą. Ale to nie oznacza, że pokażemy im ,,Krzyżaków”, ale wytłumaczymy, na czym polska kultura naprawdę polega.
VAN ANH TON: Minęło dziesięć lat, a status Wietnamczyków jest wciąż nieuregulowany. Nie mogą uczestniczyć w imprezach kulturalnych, nie mogą rozwijać własnych inicjatyw. A problem narasta: nielegalne matki rodzą nielegalne dzieci.
czytaj więcej

Łukasz Jasina

Zapomniane ofiary Zagłady

Monografia Petera F. Dembowskiego “Christians in the Warsaw Ghetto: An Epitaph for the Unremembered” to rzetelnie i poprawnie przygotowane dzieło, w sposób skrótowy omawiające skomplikowaną kwestię obecności chrześcijan żydowskiego pochodzenia w warszawskim getcie.
czytaj więcej

Piotr Tyma

Ukraińcy:wiele tożsamości

Liczna obecność młodych Ukraińców na koncertach muzyki ukraińskiej świadczy o zainteresowaniu współczesną kulturą ukraińską, która jednak nie przekłada się na zaangażowanie w strukturach mniejszości ukraińskiej. Wśród części młodych zaczyna dominować model „tożsamości odświętnej”.
czytaj więcej

Kronika religijna

Benedykt XVI nie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy politykom, którzy głoszą poglądy niezgodne z moralnym nauczaniem Kościoła, można udzielać Komunii. Kard. Angelo Scola z Wenecji powiedział: „Papież nie zamierzał mówić tego, czego nie powiedział”.
czytaj więcej

Tomasz Żuroch-Piechowski

Kaszubi: reanimacja trupa?

Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których wartość kaszubskiego dostrzegają potomkowie wypędzonych z Wileńszczyzny, a w roli kulturträgerów występują Kaszubi, którym kijem wtłoczono do głowy, że mówienie „gwarą” to synonim zacofania.
czytaj więcej

Stanisław Krajewski

Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze

Oczekiwanie mesjańskie może nas łączyć. Teologiczne wypełnienie tej nadziei jest inne dla Żydów i chrześcijan, ale samo oczekiwanie jest tożsame.
czytaj więcej

Grzegorz Pac

Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...

„Spotkaliśmy się z zarzutem, że gramy dla nikogo, i jest w tym trochę racji. Dla starych zbyt nowoczesne, młodzi zaś nie rozumieją kaszubskich tekstów”.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?