Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Kwiecień 2007

A to Polska właśnie

4 (582)

A to Polska właśnie

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Różnorodność przez wieki tworzyła specyfikę i bogactwo naszej ojczyzny. Idea Polski jagiellońskiej – otwartej, gościnnej i zamieszkałej przez różne nacje, kultury i religie – wciąż jednak z trudem zdobywa należne jej miejsce w życiu Rzeczypospolitej. Najnowszy numer „Więzi” poświęcony jest mniejszościom. Tym, które żyją w Polsce od wieków; tym, których poczucie odrębności podlega istotnym zmianom, jak Ślązacy czy Kaszubi; wreszcie tym, które są u nas od niedawna – społecznościom imigranckim, jak choćby coraz liczniejsi Wietnamczycy. Czy czują się tu u siebie? Jak sami siebie widzą? Czym żyją? Jak budują swe relacje z polską większością?
     
3Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Anna Radziwiłł
6Tylko trochę tolerancji
Zbigniew Nosowski
9Czy tak być musi?
Tomasz Wiścicki
11Za mało wyobraźni
     

A to Polska właśnie

   
Jacek Borkowicz
14Nowa mapa mniejszości
24Mniejszości: między modą a utratą tożsamości (ankieta)
Eugeniusz Wappa
24Białorusini: o nas bez nas
Tomasz Żuroch-Piechowski
26Kaszubi: reanimacja trupa?
Sebastian Fiuks
29Niemcy: wobec niechęci
Maria Szmeja
31Ślązacy: rozczarowani polskościąś, rozczarowani niemieckością
Piotr Tyma
35Ukraińcy:wiele tożsamości
Piotr Paziński
37Żydzi: niemal nieobe4cni, a nieobojętni
Bogumiła Berdychowska
40Pasywność i bezbronność
Podsumowanie
Grzegorz Pac
43Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...
Krystyna Błeszyńska
Halina Grzymała-Moszczyńska
Van Anh Ton
51Nasza chata z kraja?
Polska wobec imigrantówdyskusja
Norbert Frejek SJ
67Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Kościół wobec imigrantów
Monika Winiarska
73Gdybym mówił • Gloria in excelsis
75Osiemdziesięciolecie Tadeusza Mazowieckiego
Andrzej Friszke
75Polityka w imię wartości
Ferida Duraković
88Pan o czystych rękach
Stanisław Stanik
90lublin marzec '68 • wyznanie drzewa
Stanisław Krajewski
92Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze
Piotr Wojciechowski
96Jeden świat, jeden mózg
Nowe odczytanie śmieci
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Dariusz Libionka
Laurence Weinbaum
100Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Marek Rapacki
112Segolena i mężczyźni
Michał Kurkiewicz
122Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
127Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Kalina Wojciechowska
136Polska Orkiestra Uniwersalna
Marzenna Guzowska
143Epitafium
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Zbigniew Nosowski
146Kościół po teczkach?
Rafał Kopkowski
152Biografia w łamańcach języka
Łukasz Jasina
157Zapomniane ofiary Zagłady
Michał Kurkiewicz
160Do czytania poleca
     
165Zmarli
Julianna z Norwich
168Wszystko będzie dobrze
Czy chcesz ją zobaczyć?
Jerzy Sosnowski
169Eks Post
Filister jako wyzwanie moralne
     

Listy do redakcji

   
ks. Krzysztof Kaucha
173Wina błogosławiona?
Małgorzata Borkowska
175Obudźcie się!
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Piotr Tyma

Ukraińcy:wiele tożsamości

Liczna obecność młodych Ukraińców na koncertach muzyki ukraińskiej świadczy o zainteresowaniu współczesną kulturą ukraińską, która jednak nie przekłada się na zaangażowanie w strukturach mniejszości ukraińskiej. Wśród części młodych zaczyna dominować model „tożsamości odświętnej”.
czytaj więcej

Michał Kurkiewicz

Kronika wschodnia

Sołżenicyn niejednokrotnie podkreślał, że krajem rządzi garstka miliarderów, a władze państwowe – o ile chcą uniknąć rewolucji na wzór bolszewickiej – powinny się zająć poprawą losu zwykłych ludzi. Magazyn „Forbes”, który opublikował doroczną listę najbogatszych ludzi świata, w pewnej mierze potwierdza zarzuty Sołżenicyna. Na tegorocznej liście znalazło się bowiem 53 Rosjan, czyli o 19 więcej niż przed rokiem.
czytaj więcej

Bogumiła Berdychowska

Pasywność i bezbronność
Podsumowanie

Ankieta, jaką przeprowadziła redakcja „Więzi” wśród przedstawicieli mniejszości, jest interesująca dlatego, że oddaje stan świadomości średniego i młodszego pokolenia liderów tych środowisk. O ile można wytłumaczyć pasywność przebijającą z wypowiedzi mniejszościowych liderów w kontekście relacji mniejszość-większość, to trudniej zrozumieć ich „bezbronność” wobec problemów własnej wspólnoty.
czytaj więcej

Jacek Borkowicz

Nowa mapa mniejszości

Problemy grupy, którą w stosunku do całości liczy się w skali jednego do stu, lub choćby nawet trzech do stu, mogą wydawać się mało istotne. Jednak sama specyfika mniejszości narodowych powoduje, że ranga problemów mniejszościowych na ogół wykracza poza skalę ich liczebności.
czytaj więcej

Grzegorz Pac

Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...

„Spotkaliśmy się z zarzutem, że gramy dla nikogo, i jest w tym trochę racji. Dla starych zbyt nowoczesne, młodzi zaś nie rozumieją kaszubskich tekstów”.
czytaj więcej

Od redakcji

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”...
czytaj więcej

Marzenna Guzowska

Epitafium

„Dla ciebie anioł jest bytem, a dla mnie to metafora” – mówiła Krystiana Robb-Narbutt, patrząc mi trzeźwo w oczy. Wytwory pisane i plastyczne, także malarskie na pograniczu abstrakcji, nazwała: „Tym, co zostało po aniele”.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?