Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Kwiecień 2007

A to Polska właśnie

4 (582)

A to Polska właśnie

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Różnorodność przez wieki tworzyła specyfikę i bogactwo naszej ojczyzny. Idea Polski jagiellońskiej – otwartej, gościnnej i zamieszkałej przez różne nacje, kultury i religie – wciąż jednak z trudem zdobywa należne jej miejsce w życiu Rzeczypospolitej. Najnowszy numer „Więzi” poświęcony jest mniejszościom. Tym, które żyją w Polsce od wieków; tym, których poczucie odrębności podlega istotnym zmianom, jak Ślązacy czy Kaszubi; wreszcie tym, które są u nas od niedawna – społecznościom imigranckim, jak choćby coraz liczniejsi Wietnamczycy. Czy czują się tu u siebie? Jak sami siebie widzą? Czym żyją? Jak budują swe relacje z polską większością?
     
3Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Anna Radziwiłł
6Tylko trochę tolerancji
Zbigniew Nosowski
9Czy tak być musi?
Tomasz Wiścicki
11Za mało wyobraźni
     

A to Polska właśnie

   
Jacek Borkowicz
14Nowa mapa mniejszości
24Mniejszości: między modą a utratą tożsamości (ankieta)
Eugeniusz Wappa
24Białorusini: o nas bez nas
Tomasz Żuroch-Piechowski
26Kaszubi: reanimacja trupa?
Sebastian Fiuks
29Niemcy: wobec niechęci
Maria Szmeja
31Ślązacy: rozczarowani polskościąś, rozczarowani niemieckością
Piotr Tyma
35Ukraińcy:wiele tożsamości
Piotr Paziński
37Żydzi: niemal nieobe4cni, a nieobojętni
Bogumiła Berdychowska
40Pasywność i bezbronność
Podsumowanie
Grzegorz Pac
43Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...
Krystyna Błeszyńska
Halina Grzymała-Moszczyńska
Van Anh Ton
51Nasza chata z kraja?
Polska wobec imigrantówdyskusja
Norbert Frejek SJ
67Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Kościół wobec imigrantów
Monika Winiarska
73Gdybym mówił • Gloria in excelsis
75Osiemdziesięciolecie Tadeusza Mazowieckiego
Andrzej Friszke
75Polityka w imię wartości
Ferida Duraković
88Pan o czystych rękach
Stanisław Stanik
90lublin marzec '68 • wyznanie drzewa
Stanisław Krajewski
92Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze
Piotr Wojciechowski
96Jeden świat, jeden mózg
Nowe odczytanie śmieci
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Dariusz Libionka
Laurence Weinbaum
100Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Marek Rapacki
112Segolena i mężczyźni
Michał Kurkiewicz
122Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
127Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Kalina Wojciechowska
136Polska Orkiestra Uniwersalna
Marzenna Guzowska
143Epitafium
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Zbigniew Nosowski
146Kościół po teczkach?
Rafał Kopkowski
152Biografia w łamańcach języka
Łukasz Jasina
157Zapomniane ofiary Zagłady
Michał Kurkiewicz
160Do czytania poleca
     
165Zmarli
Julianna z Norwich
168Wszystko będzie dobrze
Czy chcesz ją zobaczyć?
Jerzy Sosnowski
169Eks Post
Filister jako wyzwanie moralne
     

Listy do redakcji

   
ks. Krzysztof Kaucha
173Wina błogosławiona?
Małgorzata Borkowska
175Obudźcie się!
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Bogumiła Berdychowska

Pasywność i bezbronność
Podsumowanie

Ankieta, jaką przeprowadziła redakcja „Więzi” wśród przedstawicieli mniejszości, jest interesująca dlatego, że oddaje stan świadomości średniego i młodszego pokolenia liderów tych środowisk. O ile można wytłumaczyć pasywność przebijającą z wypowiedzi mniejszościowych liderów w kontekście relacji mniejszość-większość, to trudniej zrozumieć ich „bezbronność” wobec problemów własnej wspólnoty.
czytaj więcej

Jacek Borkowicz

Nowa mapa mniejszości

Problemy grupy, którą w stosunku do całości liczy się w skali jednego do stu, lub choćby nawet trzech do stu, mogą wydawać się mało istotne. Jednak sama specyfika mniejszości narodowych powoduje, że ranga problemów mniejszościowych na ogół wykracza poza skalę ich liczebności.
czytaj więcej

Piotr Wojciechowski

Jeden świat, jeden mózg
Nowe odczytanie śmieci

Nadeszły czasy odmowy. Polki, w znaczącej liczbie, nie chcą rodzić dzieci. Istotny procent bezrobotnych nie chce pracować. Młodzi, w setkach tysięcy, nie chcą zostać w Polsce. Chyba świadczy to o tym, że tam, za ścianą świadomości, jest coraz bardziej rozrzedzające się nic. Jeszcze nie próżnia, ale jakaś żałosna niemoc motywacyjna.
czytaj więcej

Zbigniew Nosowski

Kościół po teczkach?

O książce „Księża wobec bezpieki” większość czytelników miała wyrobiony pogląd na długo przed jej opublikowaniem. Bez ryzyka wielkiego błędu można było przewidzieć, co będą mówić o opus magnum ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego jego zwolennicy i jego krytycy. Zdarzały się jednak, choć bardzo rzadko, przypadki zaskoczenia po lekturze.
czytaj więcej

Stanisław Krajewski

Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze

Oczekiwanie mesjańskie może nas łączyć. Teologiczne wypełnienie tej nadziei jest inne dla Żydów i chrześcijan, ale samo oczekiwanie jest tożsame.
czytaj więcej

Łukasz Jasina

Zapomniane ofiary Zagłady

Monografia Petera F. Dembowskiego “Christians in the Warsaw Ghetto: An Epitaph for the Unremembered” to rzetelnie i poprawnie przygotowane dzieło, w sposób skrótowy omawiające skomplikowaną kwestię obecności chrześcijan żydowskiego pochodzenia w warszawskim getcie.
czytaj więcej

Marek Rapacki

Segolena i mężczyźni

Nietypowość pary Royal-Sarkozy zasługuje na szczególnie uważną refleksję. Chwalebnie świadczy o równości praw i szans jej obywateli bez względu na pochodzenie i płeć, choć już niekoniecznie na zamożność – oboje wywodzą się z dobrze sytuowanej klasy średniej.
czytaj więcej

Grzegorz Pac

Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...

„Spotkaliśmy się z zarzutem, że gramy dla nikogo, i jest w tym trochę racji. Dla starych zbyt nowoczesne, młodzi zaś nie rozumieją kaszubskich tekstów”.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?