Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Kwiecień 2007

A to Polska właśnie

4 (582)

A to Polska właśnie

„Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie” – pisał Jan Paweł II w książce „Pamięć i tożsamość”. Różnorodność przez wieki tworzyła specyfikę i bogactwo naszej ojczyzny. Idea Polski jagiellońskiej – otwartej, gościnnej i zamieszkałej przez różne nacje, kultury i religie – wciąż jednak z trudem zdobywa należne jej miejsce w życiu Rzeczypospolitej. Najnowszy numer „Więzi” poświęcony jest mniejszościom. Tym, które żyją w Polsce od wieków; tym, których poczucie odrębności podlega istotnym zmianom, jak Ślązacy czy Kaszubi; wreszcie tym, które są u nas od niedawna – społecznościom imigranckim, jak choćby coraz liczniejsi Wietnamczycy. Czy czują się tu u siebie? Jak sami siebie widzą? Czym żyją? Jak budują swe relacje z polską większością?
     
3Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Anna Radziwiłł
6Tylko trochę tolerancji
Zbigniew Nosowski
9Czy tak być musi?
Tomasz Wiścicki
11Za mało wyobraźni
     

A to Polska właśnie

   
Jacek Borkowicz
14Nowa mapa mniejszości
24Mniejszości: między modą a utratą tożsamości (ankieta)
Eugeniusz Wappa
24Białorusini: o nas bez nas
Tomasz Żuroch-Piechowski
26Kaszubi: reanimacja trupa?
Sebastian Fiuks
29Niemcy: wobec niechęci
Maria Szmeja
31Ślązacy: rozczarowani polskościąś, rozczarowani niemieckością
Piotr Tyma
35Ukraińcy:wiele tożsamości
Piotr Paziński
37Żydzi: niemal nieobe4cni, a nieobojętni
Bogumiła Berdychowska
40Pasywność i bezbronność
Podsumowanie
Grzegorz Pac
43Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...
Krystyna Błeszyńska
Halina Grzymała-Moszczyńska
Van Anh Ton
51Nasza chata z kraja?
Polska wobec imigrantówdyskusja
Norbert Frejek SJ
67Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Kościół wobec imigrantów
Monika Winiarska
73Gdybym mówił • Gloria in excelsis
75Osiemdziesięciolecie Tadeusza Mazowieckiego
Andrzej Friszke
75Polityka w imię wartości
Ferida Duraković
88Pan o czystych rękach
Stanisław Stanik
90lublin marzec '68 • wyznanie drzewa
Stanisław Krajewski
92Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze
Piotr Wojciechowski
96Jeden świat, jeden mózg
Nowe odczytanie śmieci
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Dariusz Libionka
Laurence Weinbaum
100Pomnik Apfelbauma, czyli klątwa "majora" Iwańskiego. Prawdziwa i nieprawdziwa historia Żydowskiego Związku Wojskowego
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Marek Rapacki
112Segolena i mężczyźni
Michał Kurkiewicz
122Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
127Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Kalina Wojciechowska
136Polska Orkiestra Uniwersalna
Marzenna Guzowska
143Epitafium
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Zbigniew Nosowski
146Kościół po teczkach?
Rafał Kopkowski
152Biografia w łamańcach języka
Łukasz Jasina
157Zapomniane ofiary Zagłady
Michał Kurkiewicz
160Do czytania poleca
     
165Zmarli
Julianna z Norwich
168Wszystko będzie dobrze
Czy chcesz ją zobaczyć?
Jerzy Sosnowski
169Eks Post
Filister jako wyzwanie moralne
     

Listy do redakcji

   
ks. Krzysztof Kaucha
173Wina błogosławiona?
Małgorzata Borkowska
175Obudźcie się!
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Norbert Frejek SJ

Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Kościół wobec imigrantów

Dla wielu Czeczenów, z którymi rozmawiałem podczas mojej pracy w ośrodku w Dębaku w latach 2001-2004, ważną przesłanką pozostania w naszym kraju jest to, że Polska to (w ich oczach) kraj ludzi wierzących w Boga, a także że to ojczyzna Jana Pawła II. Czy nie będą rozczarowani?
czytaj więcej

Andrzej Friszke

Polityka w imię wartości

„Więź” i gabinet Mazowieckiego stały się punktem spotkań dziesiątków działaczy KOR i innych środowisk demokratycznej opozycji. Służba Bezpieczeństwa nadała sprawie jego rozpracowania kryptonim „Boss” i charakteryzowała go następująco: „czołowy prawicowy działacz katolicki, redaktor naczelny „Więzi”, rzecznik włączenia środowisk katolickich do działań opozycyjnych, współdziała z liderami zorganizowanej opozycji politycznej w Polsce”. Planowano m.in. doprowadzenie do usunięcia go z kierowania „Więzią”.
czytaj więcej

Grzegorz Pac

Tu nie skansen
Kaszubski rock, białoruski punk, ukraińska nowa fala...

„Spotkaliśmy się z zarzutem, że gramy dla nikogo, i jest w tym trochę racji. Dla starych zbyt nowoczesne, młodzi zaś nie rozumieją kaszubskich tekstów”.
czytaj więcej

Marzenna Guzowska

Epitafium

„Dla ciebie anioł jest bytem, a dla mnie to metafora” – mówiła Krystiana Robb-Narbutt, patrząc mi trzeźwo w oczy. Wytwory pisane i plastyczne, także malarskie na pograniczu abstrakcji, nazwała: „Tym, co zostało po aniele”.
czytaj więcej

Zbigniew Nosowski

Czy tak być musi?

Czy rzeczywiście „logika dziejów” jest tak nieuchronna, że w krajach, gdzie Kościół katolicki jest instytucjonalnie silny (USA, Irlandia), musi on przejść przez czyściec, jakim staje się doświadczenie pedofilskich skłonności niektórych księży, a także bierności ich przełożonych wobec grzechu, który jest nie tylko uleganiem ludzkiej słabości, lecz po prostu przestępstwem?
czytaj więcej

Kronika religijna

Benedykt XVI nie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy politykom, którzy głoszą poglądy niezgodne z moralnym nauczaniem Kościoła, można udzielać Komunii. Kard. Angelo Scola z Wenecji powiedział: „Papież nie zamierzał mówić tego, czego nie powiedział”.
czytaj więcej

Tomasz Żuroch-Piechowski

Kaszubi: reanimacja trupa?

Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, w których wartość kaszubskiego dostrzegają potomkowie wypędzonych z Wileńszczyzny, a w roli kulturträgerów występują Kaszubi, którym kijem wtłoczono do głowy, że mówienie „gwarą” to synonim zacofania.
czytaj więcej

Anna Radziwiłł

Tylko trochę tolerancji

W debacie toczącej się w mediach, w wielu rozmowach na forach publicznych i prywatnych nie całkiem wiadomo, czy przedmiotem dyskusji i sporów są rzeczywiste problemy oświaty, czy też osoba i działania ministra Romana Giertycha i jego ekipy.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?