Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Lipiec 2007

Lewica / prawica. Z kim Kościół?

7 (585)

Lewica / prawica. Z kim Kościół?

Wydawać by się mogło, że stosunek lewicy i prawicy do Kościoła (i nawzajem) to sprawa wyjaśniona i ustalona raz na zawsze: prawica powinna być sprzymierzona z Kościołem, lewica winna się od niego dystansować. Teksty zamieszczane w tym numerze „Więzi” pokazują jednak, że tezy te nie są już tak oczywiste. W świecie nowożytnej polityki od lat następował proces pragmatyzacji. Zacierały się tradycyjnie rozumiane pojęcia lewicy i prawicy. Od jakiegoś czasu pojawiają się jednak, również w Polsce, nowe zjawiska ¬– najpierw w świecie idei, a z czasem także w działaniach politycznych. Zwolennicy nowej lewicy i nowej prawicy szukają swego miejsca w XXI-wiecznej globalnej polis. Ich inicjatywy wymagają zatem głębszego namysłu, również pod kątem stosunku do religii i Kościoła.
     
Zbigniew Nosowski
1Od redakcji
     

Lewica / prawica. Z kim Kościół?

   
Rafał Dutkiewicz
4Modernizacja potrzebuje tradycji. Kilkadziesiąt zdań o prawicy i kilka o Kościele
Marek Jurek
12Prawica dla cywilizacji życia
Jarosław Makowski
16Kościół, nowa lewica, wojna?
Adam Ostolski
26Czy lewica ma kłopot z Kościołem?
Maria Rogaczewska
32Lewicowa wiara a chrześcijańska rewolucja
Eryk Ostrowski
44Z ubogich witraży
Ks. Andrzej Czaja
46Czy Kościół traci na wyznaniu swoich grzechów?
Aleksander Klugman
54Podwójna ofiara polskich Sprawiedliwych
Emil Biela
63Usta Kochanowskiego • Anioł Sądu Ostatecznego
Piotr Wojciechowski
65Jeden świat, jeden mózg
Prorocy moich pustyń
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Adam Puławski
69Nie ujawniać czynnikom nieoficjalnym. Depesze AK o Zagładzie
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Tomasz Szyszlak
81Trony i ołtarze. Polityka i religia na Ukrainie
Marek Rapacki
96Błękitny potop. Druga tura wyborów we Francji
Michał Kurkiewicz
99Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
104Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Joanna Peiron
113Beckettowska wspólnota
Wojciech Skrodzki
115Tęsknota za tęsknotą
Tomasz Wiścicki
118Teatr w teczkach
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Piotr Wojciechowski
122Tak blisko nas, tak daleko
Jacek Bolewski SJ
126Rewelacje René Girarda
Aniela Dylus
131Moralna gospodarka, moralna konsumpcja
Krzysztof Kosiński
134Testament Stalina
137Noty
     
140Zmarli
Julianna z Norwich
144Wszystko będzie dobrze
Pozostanie ukryte, aż się dokona
Jerzy Sosnowski
146Eks Post
Kufer.com
     
151Apel do Przyjaciół „Więzi”
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Adam Puławski

Nie ujawniać czynnikom nieoficjalnym. Depesze AK o Zagładzie

Wiemy, że aż do przełomu listopada i grudnia 1942 r. kraj nie usłyszał z rozgłośni państw sprzymierzonych informacji o rzeczywistej skali likwidacji getta. Kiedy informacja ta w końcu dotarła, komentarz nie był pozbawiony żalu o zlekceważenie wcześniejszych polskich informacji. Należy jednak zastanawiać się, czy Polacy nie byli temu też winni.
czytaj więcej

Jerzy Sosnowski

Eks Post
Kufer.com

Ale też, tak sobie myślałem, pisarz otoczony entuzjastami, podejrzewany o rewelacje, których może nawet nie przeczuwa, zaczyna myśleć wraz ze swoimi czytelnikami i wolno wierzyć, że tak dopingowany, spłaci kiedyś czułość, którą się go otaczało na wyrost. Nie stało się nic złego, przeciwnie: robiliśmy wtedy szum, do innych debat Niepodległej dołączając anachroniczny dzisiaj spór o wiersz czy powieść.
czytaj więcej

Zbigniew Nosowski

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy,

Wydawać by się mogło, że stosunek lewicy i prawicy do Kościoła (i nawzajem) to sprawa wyjaśniona i ustalona raz na zawsze: prawica zwykle jest sprzymierzona z Kościołem, lewica zazwyczaj się od niego dystansuje. Teksty zamieszczane w tym numerze pokazują jednak, że tezy te nie są już tak oczywiste...
czytaj więcej

Aniela Dylus

Moralna gospodarka, moralna konsumpcja

Książkę Anny Lewickiej-Strzałeckiej „Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym” po prostu dobrze się czyta. Analizy teoretyczne zwykle są ilustrowane ciekawymi przykładami z praktyki życia gospodarczego, w tym – polskiego. To podnosi walory książki. Wiadomo przecież, że lubimy czytać o sobie.
czytaj więcej

Julianna z Norwich

Wszystko będzie dobrze
Pozostanie ukryte, aż się dokona

Pan chce, abyśmy wiedzieli, że troszczy się On nie tylko o rzeczy wzniosłe i wielkie, ale także o małe i nieznaczne, niskie i proste; o jedne i drugie. I dlatego mówi, że „wszelkie sprawy skończą się dobrze”. Bo chce, żebyśmy wiedzieli, że i najdrobniejsze rzeczy nie będą zapomniane.
czytaj więcej

Piotr Wojciechowski

Tak blisko nas, tak daleko

Narracja „Śniegu” Orhana Pamuka pochłania nas i porywa, co nie znaczy, że jesteśmy coraz bliżej bohaterów, ich spraw i przeżyć. Przeciwnie, jesteśmy coraz bardziej obcy, zagubieni, przerażeni. Wzajemne relacje ludzi są inne, znaczenia słów są inne niż u nas, w Europie. A co gorsza, to, co jest ludzkim myśleniem i czuciem, życiem wewnętrznym bohaterów, zdaje się nam jeszcze bardziej obce.
czytaj więcej

Maria Rogaczewska

Lewicowa wiara a chrześcijańska rewolucja

Partie i środowiska prawicy politycznej roszczą sobie prawo do definiowania relacji między religią i polityką. Dlaczego mamy zgodzić się na to, że tylko opcja konserwatywna ma w Polsce prawo odwoływać się do najważniejszego źródła aksjologicznego – Kościoła?
czytaj więcej

Marek Jurek

Prawica dla cywilizacji życia

Współczesna prawica coraz mniej identyfikuje się z dziedzictwem świata chrześcijańskiego i orędziem Kościoła. Również w Polsce szef partii rządzącej wykłada, że chcąc mieć ogólnonarodowe poparcie nie można i nie należy mieć jednej, wspólnej opinii w sprawach cywilizacji życia.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?