Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Wiosna 2016

Naród ochrzczony(ch)

1 (663)

Naród ochrzczony(ch)

Piszemy w tym numerze „Więzi”, z rożnych stron, o narodzie polskim. Jak mówić o związkach katolicyzmu z polskością 1050 lat po chrzcie Mieszka? Czy Polacy to naród ochrzczony? Może raczej naród (w większości) ochrzczonych?

Na wolę narodu-suwerena powołuje się dziś rządząca partia, realizując swój plan polityczny. Ale jaka jest rola „woli narodu” w demokratycznym państwie prawa? Jak opisać projekt Prawa i Sprawiedliwości: rewolucja autorytarna, konserwatywna czy moralna?
 
Artyści słyszą coraz więcej o swoich obowiązkach wobec kultury narodowej. Czy jednak polska sztuka jest tym samym, co sztuka polska? Czy artyści mogą służyć narodowi także przez rozdrapywanie ran?
     
Zbigniew Nosowski
1Editorial
5Podziękowania dla Przyjaciół
     

Naród ochrzczony(ch)

   
Bp Grzegorz Ryś
Zbigniew Nosowski
7Chodzi o osobistą odpowiedź
rozmowa
Grzegorz Pac
17Czego o chrzcie Polski nie dowiedzieliście się w szkole
Ks. Alfred Marek Wierzbicki
26Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła
Dwie chrześcijańskie interpretacje polskości
Ks. Grzegorz Strzelczyk
34Kłopoty z teologią narodu
     
Janusz Szuber
44Baza niejawnych danych osobowych, Czternastolatek idący bardzo długo
     
Antoine Arjakovsky
46Nota bene
Ocalić sobór przed katastrofą
Ks. Andrzej Draguła
52Otwarta ortodoksja
Kościół Franciszka jest kobietą
Susannah Heschel
60Przyjaźń rabina i kardynała
Osobiste więzi a dialog międzyreligijny
Michał Zioło OCSO
68Litery na piasku
I – jak inwentaryzacja
     

Naród - kłopoty z suwerenem

   
Mirosław Kofta
Andrzej Leder
Michał Łuczewski
Sebastian Duda
Maria Rogaczewska
73Rewolucja PiS: autorytarna, konserwatywna czy moralna?
dyskusja
Andrzej Zoll
Jakub Halcewicz
91Demokracja, czyli napięcie
rozmowa
Andrzej Kojder
100(Prawie) każda władza jest władzą pańską
Wiesław Dawidowski OSA
111Czy w Polsce możliwe jest jeszcze pojednanie?
     
Krzysztof Siwczyk
118Rok lata życia, Niepisana, Wywiedzione
     
Marek Rymsza
121Pomagać etycznie i skutecznie
Europa i Polska wobec kwestii uchodźczej
Justyna Melonowska
131Polemiki
Czemu nie nazywam cię dobrym?
O niebezpieczeństwach pragnienia posiadania pewnej zasługi
Zbigniew Nosowski
144Europejka i turban
Aleksandra Nizioł
149Czytanie świata
Wyspa, która nas chce
Ola Hnatiuk
157Z drugiej strony Bugu
Pożegnanie i pojednanie
Ukraina w procesie redefinicji
Andrzej Friszke
170Historia
Nikt nie ma prawa do monopolu
List 59 sprzed 40 lat – wtedy i dziś
Aleksander Hall
181Rzeczy (nie)pospolite
Naród - bogactwo różnorodności
     

Polska sztuka / sztuka polska

   
Jerzy Sosnowski
187Kultura do dezynfekcji?
Trzy tezy o sztuce narodowej
Mateusz Matyszkowicz
Igor Stokfiszewski
Katarzyna Jabłońska
198Spór o kulturę narodową
dyskusja
Krzysztof Biedrzycki
210Olbrzym i karzeł
Pytania o naród, człowieka i uniwersalizm
     
Ewa Heise-Zielicz
219Miłość, W sposób oczywisty, Refleksja nad tomikiem wierszy
     
Olga Tokarczuk
Janina Koźbiel
222Literatura, czyli odwieczny fejsbuk
rozmowa
Katarzyna Jabłońska
ks. Andrzej Luter
233Ksiądz z kobietą w kinie
Aria dla atlety
Tomasz Dostatni OP
241Ksiażki
Łatwe oskarżenia, trudne odpowiedzi
Marcin Cielecki
245Jarmark i mistycyzm
     
249W Galerii „Więzi”
Sławomir Wąsik
Jerzy Sosnowski
250Na progu
Pochwała progu
     

O numerze mówi

„Więź” wiosna 2016: Naród ochrzczony(ch)

W tym numerze „Więzi” piszemy, z rożnych stron, o narodzie polskim. Jak mówić o związkach katolicyzmu z polskością 1050 lat po chrzcie Mieszka? Czy Polacy to naród ochrzczony? Może raczej naród (w większości) ochrzczonych?
Numer w wersji papierowej:
24,99 zł 22,49 zł
dodaj do koszyka
dodaj do schowka

Numer w wersji e-book:
(format: Mobi, ePub)
18,45 zł
dodaj do koszyka
dodaj do schowka

Pobierz
okładkę

Obejrzyj
numer

Wybrane artykuły z numeru

Janusz Szuber

Baza niejawnych danych osobowych, Czternastolatek idący bardzo długo

Janusz Szuber – ur. 1947. Poeta, eseista, felietonista, współzałożyciel Stowarzyszenia „Korporacja Literacka” w Sanoku, laureat licznych nagród. Przez dwadzieścia siedem lat pisał wyłącznie do szuflady. Debiutował w 1994 roku i od tego czasu ogłosił kilkanaście tomów poetyckich, m.in. Śniąc siebie w obcym domu, O chłopcu mieszającym powidła, Powiedzieć. Cokolwiek, ostatnio wydał polsko-niemiecki zbiór wierszy Esej o niewinności. Mieszka w Sanoku.
czytaj więcej

Jerzy Sosnowski

Na progu
Pochwała progu

Opowiadam o rozmaitych wcieleniach progu, upominam się o próg jako miejsce wartościowe, ponieważ... sam tutaj stoję. I dlatego moja pochwała progu podszyta jest niepokojem, czy nie czynię z pewnej przykrej przypadłości – cnoty wbrew faktom. Gdyż rozmaite mogą być powody, by nie iść dalej, głębiej. Brak uprawnień (religijnych) – jak na wzgórzu świątynnym. Niechęć do definitywnego opuszczenia domu, a zarazem do wniesienia weń skrawków mroku – jak w bluesie...
czytaj więcej

Ewa Heise-Zielicz

Miłość, W sposób oczywisty, Refleksja nad tomikiem wierszy

Ewa Heise-Zielicz – ukończyła polonistykę na UJ, pracowała jako nauczycielka, w 1946 r. występowała w Teatrze Rapsodycznym. Jako poetka debiutowała w 1981 r. w „Życiu Literackim”, swoje wiersze publikowała również w „Tygodniku Powszechnym” i krakowskich „Wieściach”; wydała pięć książek dla starszych dzieci. Mieszka w Warszawie.
czytaj więcej

Zbigniew Nosowski

Europejka i turban

Po uważnej lekturze polemicznego tekstu Justyny Melonowskiej Czemu nie nazywam cię dobrym? jako redaktor powinienem właściwie zamówić kilka odpowiedzi — każdą u specjalisty z innej dziedziny. Choć w niektórych kwestiach można się z Autorką zgodzić, to jednak przyjmuje ona bez dowodu szereg założeń, na których opiera swoje dalsze rozumowanie. A założenia te są według mnie sprzeczne (niektóre całkowicie, inne w dużej mierze) z rzeczywistością. Chodzi zwłaszcza o...
czytaj więcej

Ks. Grzegorz Strzelczyk

Kłopoty z teologią narodu

Uważam, że (polska) teologia narodu – ujmując rzecz od strony metodologicznej – jest jedną ze zdeklarowanych sektorowych teologii wyzwolenia, a co najmniej wykazuje z nimi wielkie pokrewieństwo. Po pierwsze rodzi się lokalnie w reakcji na sytuację, która przez konkretną grupę chrześcijan postrzegana jest jako (bardziej lub mniej zewnętrzne) zniewolenie. Po drugie – wyznacza sobie jako cel skonstruowanie teologicznej podbudowy dla praktycznego działania mającego zaowocować...
czytaj więcej

Ks. Andrzej Draguła

Otwarta ortodoksja
Kościół Franciszka jest kobietą

Do podsumowania trzech pierwszych lat tego pontyfikatu, można wykorzystać teologiczno-moralną kategorię cnoty. Tradycyjna teologia utrzymuje, że najważniejszą z cnót jest cnota sprawiedliwości, która polega na oddaniu każdemu tego, co mu się słusznie należy. W relacji do Boga cnota sprawiedliwości przybiera kształt religijności: Bogu trzeba oddać to, co mu się należy – uwielbienie, adorację, kult. Franciszkowa rewolucja polega na – jeśli można tak powiedzieć –...
czytaj więcej

Ks. Alfred Marek Wierzbicki

Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła

Dwie chrześcijańskie interpretacje polskości

Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła. Dwie chrześcijańskie interpretacje polskości. Na współczesne chrześcijańskie myślenie o narodzie ogromny wpływ wywarły dwie najsilniejsze osobowości religijne drugiej połowy XX wieku – prymas Polski kard. Stefan Wyszyński i papież św. Jan Paweł II. Bez trudu daje się znaleźć w ich nauczaniu wspólny mianownik, jakim jest chrześcijańska wizja polskości, rozwijana w oparciu o teologiczną przesłankę chrztu narodu, ale to...
czytaj więcej

Marek Rymsza

Pomagać etycznie i skutecznie

Europa i Polska wobec kwestii uchodźczej

Grzechem pierworodnym europejskiego dyskursu o fali migracyjnej jest początkowe utożsamienie imigrantów ekonomicznych i uchodźców. Rosnący napływ imigrantów ekonomicznych jest wynikiem wspomnianych na wstępie nieuchronnych procesów migracyjnych; wzrost liczby uchodźców zaś – oczywistym, choć długo nieuświadamianym, skutkiem działań zbrojnych na terenach usytuowanych nie tak znów daleko od Europy. Narastająca fala migracyjna jest efektem przedłużania się wspomnianych...
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?