Twój schowekTwój koszyk
szukaj
 

Oświadczenie Wacława Auleytnera

W materiałach wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa osoby badające działalność ugrupowań katolickich w PRL natrafiają często na materiały sygnowane pseudonimami „Maciek”, „Anna”, „Jarosławski”. Poniżej zamieszczamy oświadczenie Wacława Auleytnera dotyczące tej sprawy.

Auleytner (ur. 1919) był przez wiele lat sekretarzem Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Utracił to stanowisko w 1972 r., w wyniku przejęcia kierownictwa KIK przez tych członków, którzy zmierzali do zmniejszenia zaangażowania w oficjalne życie polityczne PRL. O okolicznościach tego zwrotu pisał na naszych łamach Andrzej Wielowieyski (Przełom w KIK-u, WIĘŹ 2012 nr 10).

Od rozłamu w KIK, który nastąpił w 1976 r. – kiedy ogromna większość Ruchu Znak poparła sprzeciw wobec wprowadzanych przez PZPR poprawek do konstytucji – Wacław Auleytner nie brał udziału w życiu Klubu. Był natomiast posłem na Sejm, związanym ze środowiskiem, które najpierw powołało Polski Klub Inteligencji Katolickiej, a w 1980 r. utworzyło Polski Związek Katolicko-Społeczny.

Andrzej Friszke

 

OŚWIADCZENIE

Ja, Wacław Auleytner – weteran obrony Warszawy w 1939 roku, powstaniec warszawski, sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w latach 1956–1972, poseł na Sejm PRL w latach 1972–1984, obecnie emeryt i inwalida wojenny – oświadczam, że utrzymywałem kontakty ze służbami specjalnymi PRL w latach 1949–1984, z różną częstotliwością, pod pseudonimami „Anna” i „Jarosławski”. Jak się dowiedziałem w ostatnich dniach z akt IPN, notatki z moich kontaktów były też najprawdopodobniej sygnowane pseudonimem „Maciek”. Ten pseudonim nie był mi znany.

Istotne jest, że w okresie okupacji uczestniczyłem w pracach różnych organizacji katolickich i byłem przydzielony do Narodowej Organizacji Wojskowej, a po połączeniu jej z Armią Krajową zostałem żołnierzem tej ostatniej. W Powstaniu Warszawskim zostałem ciężko ranny, w wyniku czego zostałem uznany za inwalidę wojennego. Po powrocie z obozu Altengrabow pracowałem m.in. w „Tygodniku Warszawskim”, a 4 listopada 1948 r. zostałem aresztowany przez UB i przetrzymany do 25 marca 1949 roku. W czasie uwięzienia byłem poddany nękającym przesłuchaniom, m.in. w sprawie NOW. Protokoły przesłuchań podpisywałem, często nie znając tekstu. Po wyjściu z więzienia, zgodnie z zapowiedzią przesłuchujących, byłem wzywany na rozmowy w prywatnych mieszkaniach lub na świeżym powietrzu. W wyniku ustaleń z kolegami wstąpiliśmy do PAX-u. Członkami tej organizacji byliśmy w latach 1952–1956 i wówczas moje kontakty z przesłuchującymi ustały. Po utworzeniu Klubu Inteligencji Katolickiej znowu znalazłem się w orbicie zainteresowania i trwało to do końca mojej aktywności zawodowej.

Oświadczenie to składam w związku z podeszłym wiekiem i złym stanem zdrowia, chcąc wyjaśnić tę sprawę za życia.

Warszawa, 17 sierpnia 2013 roku
Wacław Auleytner

23 sierpnia 2013

wstecz

Prenumerata

Prenumerata zagraniczna WIĘZI (formularz)

Prenumeratę zagraniczna można zamawiać przez specjalny formularz.
ceny zależne od miejsca wysyłki

PAKIET PRENUMERATA DRUK 2020 r.

kwartalnik drukowany + „Więź” cyfrowa + rabat na książki
cena: 106,92 zł 
do koszyka
schowek

PAKIET PRENUMERATA ELEKTRONICZNA 2020 r.

„Więź” cyfrowa + rabat na książki
cena: 88,56 zł 
do koszyka
schowek

PAKIET SPONSORSKI 1 - 2020 r.

PAKIET PRENUMERATA DRUK + darowizna 43,08 zł.
cena: 150,00 zł 
do koszyka
schowek

PAKIET SPONSORSKI 2 - 2020 r.

Pakiet PRENUMERATA DRUK + darowizna 93,08 zł
cena: 200,00 zł 
do koszyka
schowek

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?