Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Luty 2003

40 lat po Soborze…

2 (532)

40 lat po Soborze…

Przed czterdziestu laty w bazylice św. Piotra obradowali Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Osobiście nie mogę pamiętać tamtych lat - uczyłem się wtedy dopiero stawiać pierwsze samodzielne kroki. Wiele razy słyszałem o niezwykłej atmosferze Soboru. Niemal odczuwalnie mogłem jej dotknąć, czytając ekumeniczne kazanie abp. Karola Wojtyły z roku 1964. Ówczesny metropolita krakowski wyraźnie zafascynowany jest rozwojem wydarzeń na Soborze. Jego entuzjazm udziela się dziś czytelnikowi, tak jak zapewne wówczas udzielał się słuchaczom tego biskupa-myśliciela i współtwórcy Soboru w jednej osobie. W kazaniu tym - niepublikowanym do tej pory - można także odnaleźć zapowiedź kilku głównych linii pontyfikatu Jana Pawła II. W sporach o bilans posoborowych lat pojawia się czasem pytanie, czy potrzebny byłby nowy sobór. Dyskutuje się o tym w świecie - w kronice religijnej można znaleźć m.in. refleksję kard. Josepha Ratzingera. Również w Warszawie odbyła się ważna dyskusja na ten temat, której zapis Państwu prezentujemy. W potocznej świadomości najważniejszy owoc Vaticanum II to reforma liturgiczna. Tekstem Krzysztofa Jankowiaka rozpoczynamy serię polemik wokół problematyki liturgicznej.
     
Zbigniew Nosowski
1Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Piotr Wojciechowski
4Klon, nasz bliźni?
Tomasz Wiścicki
5Lew, Leszek, Adam i... demokracja
     

40 lat po Soborze…

   
kard. Karol Wojtyła
10Zjednoczenie chrześcijan to wielka sprawa ludzkości
Kazanie z 25 stycznia 1964 r.
ks. Alfons Skowronek
16Communio - soborowy model Kościoła
Józef Majewski
26Świecki czy po prostu chrześcijanin?
Kłopoty z teologią laikatu
Janina Gwóźdź RSCJ
Jacek Bolewski
Zbigniew Nosowski
ks. Alfons Skowronek
34Czy potrzebny jest Sobór Watykański III? (dyskusja)
bp Bronisław Dembowski
49Jesteśmy w prawdzie i w drodze do prawdy
Bogusław Kierc
53Widziałem, Zachwycenie
Andrzej Friszke
54Realista wierny wartościom
Józefa Hennelowa
58List do Stanisława Stommy
Klaus Ziemer
61Na wschodzie Zachodu
Joanna Skawińska
67Widok z Manhattanu:
Zwyczajny obowiązek
Emil Biela
69 Pochodnia, I pies wziął mnie na spacer
70Szukając źródeł
ankieta
Jacek Bolewski SJ
70Do czasu
Ewa Bońkowska USJK
72Urszulanka od szarej codzienności
Ludmiła Grygiel
75Biskup i mistyczka
ks. Józef Kudasiewicz
78Moje studnie Jakubowe
Piotr Wojciechowski
92Jeden świat, jeden mózg:
Eskimosi, czyli jak żyć w Europie
Zbigniew Nosowski
96Osobisty rzecznik Pana Boga?
     

Polemiki

   
Krzysztof Jankowiak
109Tęsknota za liturgią naprawdę odnowioną
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Sławomir Poleszak
115Podziemie zbrojne w Łomżyńskiem i Grajewskiem 1945-57
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Krzysztof Goss
131Ilu jest Białorusinów na Białostocczyźnie?
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
139Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Bohdan Pociej
148Etos muzyki i jej duchowy arystokratyzm
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Jacek Łukasiewicz
155Niesfałszowany sens słów
Juliusz Gałkowski
159Przeszłość i przyszłość celibatu
Piotr Madajczyk
163Niemcy w polskiej niewoli
Wojciech Kaliszewski
166Do czytania poleca
     
Julia Hartwig
170Miejsce przy oknie
Polska dzielnicowa
174Zmarli
Małgorzata Borkowska OSB
178Nasze pytania do Niego
Problem Józefa
     

Listy do redakcji

   
Piotr Chrzanowski
179Po pierwsze, wierność przekładu
     

Artykuł

WIĘŹ 2 (532) 2003

Janina Gwóźdź RSCJ, Jacek Bolewski, Zbigniew Nosowski, ks. Alfons Skowronek

Czy potrzebny jest Sobór Watykański III? (dyskusja)

Cały tekst w czasopiśmie WIĘŹ nr 2/2003.

wstecz

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?