Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Maj–Czerwiec 2005

Jan Paweł II i „pokolenie JP2”

5–6 (559)

Jan Paweł II i „pokolenie JP2”

Był dla nas Człowiekiem niezwykle ważnym. Żegnamy w Nim ojca, pasterza, proroka, nauczyciela i przewodnika. Dzięki Niemu zmieniało się życie wielu z nas, dzięki Niemu zmieniała się Polska, Europa, świat i Kościół. Wszyscy jesteśmy Jego wielkimi dłużnikami… Mamy świadomość, że choć ziemskie życie Papieża dobiegło końca, to – mówiąc językiem, jakiego nas uczył – ten pontyfikat wciąż pozostaje darem i zadaniem. Jest niezamknięty, domaga się kontynuacji. Czy duchowe dzieci Karola Wojtyły z „pokolenia JP2” podejmą to wyzwanie? Jakie stoją przed nimi zadania?
     

PISANE NA GORĄCO

   
Zbigniew Nosowski
4Bene detto!
ks. Alfred M. Wierzbicki
6Czekając na świętego Benedykta
     

Jan Paweł II i „pokolenie JP2”

   
Karol Wojtyła
10Rozważanie o śmierci
Stefan Frankiewicz
13Chrześcijanin Karol Wojtyła
Anna Karoń-Ostrowska
17Obecność
Andrzej Friszke
21Jan Paweł II na polskiej drodze do wolności
Piotr Wojciechowski
38Jeden świat, jeden mózg
Teraz nikt Go nie zatrzyma na granicy
ks. Jan Sochoń
42Pietro Perugino: Chrzest Jezusa • Łopian • Diament
44SŁOWA NAJWAŻNIEJSZE
ankieta
Słowa ukojenia
44Halina Birenbaum
Moje Westerplatte
45ks. Michał Czajkowski
Żarliwość
46Krzysztof Dorosz
Bóg jest miłością
47Stanisława Grabska
Ludmiła Grygiel
49Zgorszenie krzyża i mowa milczenia
ks. Tomáš Halík
51Świątynia wolnego życia
Julia Hartwig
51Dalej niż nadzieja
Aleksander Hauke-Ligowski OP
52Ofensywa ewangeliczna
bp Marek Izdebski
53Sługa sług
bp Janusz Jagucki
54Znosić się w miłości
Karol Karski
56Polak-luteranin
Jan Kieniewicz
57Czuwam
Jerzy Kłoczowski
58Rok 1989 w papieskiej encyklice
ks. Józef Kudasiewicz
59Chrześcijaństwo to Chrystus
Andrzej Mencwel
62Człowiek – dziecko i ojciec kultury
Danuta Michałowska
63Do zaś
Stanisław C. Napiórkowski OFMConv
63Z braćmi luteranami u Papieża
Michał Płoski
64Patrząc na krzyż
Jacek Salij OP
65Godność rozumu
Jacek Sempoliński
68Sanktuarium ciała
Barbara Skarga
68Zniewaga człowieka – zniewagą Boga
Stanisław Stomma
69Bracia w wierze
Władysław Stróżewski
70Posługa myślenia
Anna Świderkówna
72Pamiątka czyli... obecność
bp Zdzisław Tranda
74Wdzięczność
Szewach Weiss
76Sprawiedliwy ponad Narodami
Wojciech Wieczorek
77Droga Kościoła
Andrzej Wielowieyski
78Obywatelskość
Ewa Wycichowska
79Epifanie piękna
Tadeusz J. Zieliński
80Miłość – nie tylko tolerancja
     
Myrosław Marynowycz
82Papież całego świata
Zuzanna Radzik
Maria Rogaczewska
Szymon Hołownia
Jacek Cichocki
ks. Andrzej Draguła
Zbigniew Nosowski
87Pora na pokolenie JP2? – dyskusja
Dariusz Karłowicz
100Czytanie testamentu
Szymon Babuchowski
103***[Wiersz się pisze] • Połów • Tren
105PONTYFIKAT NIEZAMKNIĘTY
Janusz Poniewierski
105Miłosierdzie – wydobywanie dobra
Dariusz Kowalczyk SJ
108Więcej człowieka – więcej Boga...
ks. Andrzej Czaja
111Odnowa odważna i roztropna
Zbigniew Nosowski
115Katolicyzm bezprzymiotnikowy
Tomasz Kwiecień OP
118Liturgia – problem z mentalnością
Jerzy Sosnowski
121Pokochać trudne piękno
Tomasz Wiścicki
125Od poczęcia do naturalnej śmierci...
Monika Waluś
129Przyjaciel przyjaciół Boga
Ksawery Knotz OFMCap
133Teologia ciała – dla wszystkich
Elżbieta Adamiak
137Perspektywy nowego feminizmu
Józef Majewski
140Ekumenizm w cieniu prymatu
Sławomir Jacek Żurek
144Potrzeba „małych Asyży”
Marcin Przeciszewski
148Ojczyzna europejska
Jacek Borkowicz
150Polskość jagiellońska
     
Joanna Skawińska
157Widok z Manhattanu
John Paul the Great
Józef Majewski
159Kronika religijna
Michał Kurkiewicz
166Kronika wschodnia
Jerzy Sosnowski
170Eks post
Re-kolekcja
Małgorzata Borkowska OSB
175Nasze pytania do Niego
Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Zuzanna Radzik, Maria Rogaczewska, Szymon Hołownia, Jacek Cichocki, ks. Andrzej Draguła, Zbigniew Nosowski

Pora na pokolenie JP2? – dyskusja

ZUZANNA RADZIK,
Po śmierci Papieża niebo otworzyło się dla wielu ludzi. Ale sprawą każdego z nich z osobna jest, czy skorzystają z tego otwartego nieba.
MARIA ROGACZEWSKA
Mniejszość może dokonać gigantycznej zmiany, wręcz rewolucyjnej – o ile jest silnie motywowana, silnie zmobilizowana i twórcza.
SZYMON HOŁOWNIA
Największym problemem Kościoła w Polsce jest bierność i świeckich, i księży. W tygodniu po śmierci Papieża ta bierność została przezwyciężona.
JACEK CICHOCKI
W sensie społecznym pokolenie JP2 dopiero się staje. Być może Jan Paweł II musiał odejść, abyśmy zaczęli uświadamiać sobie, że coś nas łączy.
KS. ANDRZEJ DRAGUŁA
Nie rozumiem pojęcia „pokolenie JP2”. Wydaje mi się, że takie tezy można stawiać tylko ex post.
ZBIGNIEW NOSOWSKI
Skoro on wychował tak wiele duchowych dzieci, to wydaje mi się niemożliwe – nawet w kategoriach czysto racjonalnych – by ci ludzie, dorastając, przejmując odpowiedzialność za świat, nie zmienili go na lepszy.
czytaj więcej

ks. Alfred M. Wierzbicki

Czekając na świętego Benedykta

Alasdair McIntyre przekonuje, że współczesna duchowa sytuacja człowieka Zachodu jest oczekiwaniem na św. Benedykta: „Nie czekamy na Godota, lecz na kogoś innego, na kolejnego – bez wątpienia bardzo odmiennego – świętego Benedykta”. Ów „wyczekiwany Benedykt” będzie inny. Czekając dziś na św. Benedykta, nie czekamy na powrót Średniowiecza, ale czekamy na to, że wartości, którymi żył św. Benedykt, będą z tą samą gorliwością, z podobnym zaangażowaniem przeżywane przez ludzi współczesnych.
czytaj więcej

Sławomir Jacek Żurek

Potrzeba „małych Asyży”

Potrzebna jest katecheza wrażliwa na dialog międzyreligijny, która pamięta o papieskim nauczaniu na temat obecności Ducha Świętego w innych religiach.
czytaj więcej

Józef Majewski

Ekumenizm w cieniu prymatu

Kościół katolicki nie jest w stanie sam rozwiązać problemu ekumenicznego sprawowania posługi papieskiej i potrzebuje pomocy innych Kościołów.
czytaj więcej

Tomasz Wiścicki

Od poczęcia do naturalnej śmierci...

Tylko wtedy będziemy w stanie głosić etykę życia jako wartość powszechną, jeśli będziemy ją wywodzić z założeń uniwersalnych – inaczej będzie ona traktowana w najlepszym razie jako przejaw prywatnych wierzeń.
czytaj więcej

Jerzy Sosnowski

Pokochać trudne piękno

Kultura przeniknięta jest klimatem postmodernizmu, który jednak należałoby odczytać jako wyraz stanu oczekiwania – na nowe tchnienie Ducha.
czytaj więcej

Piotr Wojciechowski

Jeden świat, jeden mózg
Teraz nikt Go nie zatrzyma na granicy

Wśród niezliczonych dokonań Papieża jest jedno niedokonanie – podróż do Rosji, której nie było. Dla Polaków to może największe zadanie intelektualne, wielka historyczna praca do wykonania. Dziś Papieżowi rogatek do Moskwy i Petersburga, na Ural i na Sybir nikt nie zamknie. Ekumenizm Kościołów i pojednanie narodów pozostają wielkim zadaniem – dla nas.
czytaj więcej

Michał Kurkiewicz

Kronika wschodnia

Mer stolicy Tatarstanu, Kazania, Kamil Ischakow powiedział po śmierci Ojca Świętego, że uważa za swój obowiązek odbudowanie w tym mieście kościoła katolickiego. To jego dowód wdzięczności wobec Papieża za przekazanie do Rosji w sierpniu 2004 roku ikony Matki Bożej Kazańskiej. W Kazaniu (w diecezji saratowskiej) jest ok. 200 katolików.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?