Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Luty 2003

40 lat po Soborze…

2 (532)

40 lat po Soborze…

Przed czterdziestu laty w bazylice św. Piotra obradowali Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Osobiście nie mogę pamiętać tamtych lat - uczyłem się wtedy dopiero stawiać pierwsze samodzielne kroki. Wiele razy słyszałem o niezwykłej atmosferze Soboru. Niemal odczuwalnie mogłem jej dotknąć, czytając ekumeniczne kazanie abp. Karola Wojtyły z roku 1964. Ówczesny metropolita krakowski wyraźnie zafascynowany jest rozwojem wydarzeń na Soborze. Jego entuzjazm udziela się dziś czytelnikowi, tak jak zapewne wówczas udzielał się słuchaczom tego biskupa-myśliciela i współtwórcy Soboru w jednej osobie. W kazaniu tym - niepublikowanym do tej pory - można także odnaleźć zapowiedź kilku głównych linii pontyfikatu Jana Pawła II. W sporach o bilans posoborowych lat pojawia się czasem pytanie, czy potrzebny byłby nowy sobór. Dyskutuje się o tym w świecie - w kronice religijnej można znaleźć m.in. refleksję kard. Josepha Ratzingera. Również w Warszawie odbyła się ważna dyskusja na ten temat, której zapis Państwu prezentujemy. W potocznej świadomości najważniejszy owoc Vaticanum II to reforma liturgiczna. Tekstem Krzysztofa Jankowiaka rozpoczynamy serię polemik wokół problematyki liturgicznej.
     
Zbigniew Nosowski
1Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Piotr Wojciechowski
4Klon, nasz bliźni?
Tomasz Wiścicki
5Lew, Leszek, Adam i... demokracja
     

40 lat po Soborze…

   
kard. Karol Wojtyła
10Zjednoczenie chrześcijan to wielka sprawa ludzkości
Kazanie z 25 stycznia 1964 r.
ks. Alfons Skowronek
16Communio - soborowy model Kościoła
Józef Majewski
26Świecki czy po prostu chrześcijanin?
Kłopoty z teologią laikatu
Janina Gwóźdź RSCJ
Jacek Bolewski
Zbigniew Nosowski
ks. Alfons Skowronek
34Czy potrzebny jest Sobór Watykański III? (dyskusja)
bp Bronisław Dembowski
49Jesteśmy w prawdzie i w drodze do prawdy
Bogusław Kierc
53Widziałem, Zachwycenie
Andrzej Friszke
54Realista wierny wartościom
Józefa Hennelowa
58List do Stanisława Stommy
Klaus Ziemer
61Na wschodzie Zachodu
Joanna Skawińska
67Widok z Manhattanu:
Zwyczajny obowiązek
Emil Biela
69 Pochodnia, I pies wziął mnie na spacer
70Szukając źródeł
ankieta
Jacek Bolewski SJ
70Do czasu
Ewa Bońkowska USJK
72Urszulanka od szarej codzienności
Ludmiła Grygiel
75Biskup i mistyczka
ks. Józef Kudasiewicz
78Moje studnie Jakubowe
Piotr Wojciechowski
92Jeden świat, jeden mózg:
Eskimosi, czyli jak żyć w Europie
Zbigniew Nosowski
96Osobisty rzecznik Pana Boga?
     

Polemiki

   
Krzysztof Jankowiak
109Tęsknota za liturgią naprawdę odnowioną
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Sławomir Poleszak
115Podziemie zbrojne w Łomżyńskiem i Grajewskiem 1945-57
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Krzysztof Goss
131Ilu jest Białorusinów na Białostocczyźnie?
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
139Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Bohdan Pociej
148Etos muzyki i jej duchowy arystokratyzm
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Jacek Łukasiewicz
155Niesfałszowany sens słów
Juliusz Gałkowski
159Przeszłość i przyszłość celibatu
Piotr Madajczyk
163Niemcy w polskiej niewoli
Wojciech Kaliszewski
166Do czytania poleca
     
Julia Hartwig
170Miejsce przy oknie
Polska dzielnicowa
174Zmarli
Małgorzata Borkowska OSB
178Nasze pytania do Niego
Problem Józefa
     

Listy do redakcji

   
Piotr Chrzanowski
179Po pierwsze, wierność przekładu
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Klaus Ziemer

Na wschodzie Zachodu

Z pewnością Odra i Nysa Łużycka stanowią nadal granicę dobrobytu. Jednak prawdziwa przepaść pod tym względem znajduje się na wschodniej granicy Polski, na Bugu i Sanie. Nikt nie wie tego lepiej niż sami Polacy, Ukraińcy, Białorusini i Rosjanie. Polska stanie się politycznym i gospodarczym punktem odniesienia dla całego regionu, wzorcem i modelem, którego w najbliższym czasie nie będą mogli powielić i osiągnąć jej wschodni sąsiedzi. Przykład Polski jednak pokazuje im, że transformacja systemowa jest możliwa.

czytaj więcej

Andrzej Friszke

Realista wierny wartościom

Nie jest łatwo o Stanisławie Stommie, kończącym 95 lat, napisać krótko, a zarazem określić bez uproszczeń i luk jego miejsce w najnowszej historii Polski. Stomma był obecny w polskim życiu publicznym przez dziesięciolecia jako polityk, publicysta, twórca myśli politycznej, jeden z inicjatorów pojednania z powojennymi Niemcami, w ostatnich latach także jako pamiętnikarz...
czytaj więcej

Sławomir Poleszak

Podziemie zbrojne w Łomżyńskiem i Grajewskiem 1945-57

Organizacje konspiracyjne w okolicach Łomży i Grajewa powstawały praktycznie już wtedy, gdy trwały jeszcze ostatnie walki kampanii wrześniowej 1939 r. W wielu wypadkach powstawały one spontanicznie, toteż w początkowym okresie okupacji sowieckiej trudno podać ich przybliżoną liczbę. W ciągu następnych lat w tutejszym podziemiu wyodrębniły się dwa najważniejsze nurty: akowski i narodowy.
czytaj więcej

Piotr Madajczyk

Niemcy w polskiej niewoli

Nie pisano o tym w PRL, bo rzecz była wprawdzie skali nie tak wielkiej w porównaniu z wielomilionowymi, dokonywanymi zazwyczaj pod przymusem przesiedleniami ludności, ale jednak niewygodna do ujawniania. Zbyt duża była rozbieżność między przepisami prawa międzynarodowego, a polską powojenną rzeczywistością; zbyt nieprzyjemne wspomnienie o roli pracy przymusowej w polskich powojennych początkach; zbyt niewygodne systemowe podobieństwo do państw totalitarnych, w których jeńcami wojennymi zajmuje się nie wojsko, a aparat bezpieczeństwa (Jerzy Kochanowski, "W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce 1945-1950").
czytaj więcej

Jacek Łukasiewicz

Niesfałszowany sens słów

Moja poezja - zdaje się mówić w swoim najnowszym tomie "Szara strefa" Tadeusz Różewicz - pozostaje w życiu. Wyraźnie oddzielam życie od "życia" - więc życie z natury wzniosłe i tragiczne od jego trywialności i jego parodii. (...) Przy okazji czynię to, co też powinien czynić poeta - przerabiam realia współczesności na poezję, wprowadzam je więc do świata symbolicznego, nad którym po latach wysiłku względnie panuję. Przypuszczam myśl, że jest coś poza "życiem", poza górami. I że można "To" znaleźć w poezji.
czytaj więcej

Julia Hartwig

Miejsce przy oknie
Polska dzielnicowa

Wielki kraj, członek NATO, niemal dwiema już nogami w Unii Europejskiej, a ogólnopolskiego tygodnika literackiego jak nie ma, tak nie ma. Jak to się stało, że tygodniki tego typu rozkwitały bujnie w Peerelu, mimo czujnej i często obezwładniającej cenzury, dzisiaj zaś, w warunkach swobody demokratycznej, nie stać nas na stworzenie niczego, co odpowiadałoby dawnemu "Odrodzeniu", "Nowinom Literackim" czy "Nowej Kulturze"?
czytaj więcej

kard. Karol Wojtyła

Zjednoczenie chrześcijan to wielka sprawa ludzkości
Kazanie z 25 stycznia 1964 r.

Zjednoczenie chrześcijan to nie jest tylko sprawa nasza wewnętrzna, ani wewnętrzna sprawa Kościoła, ani nawet wewnętrzna sprawa całego chrześcijaństwa: wszystkich wyznań i wszystkich Kościołów. To jest, moi drodzy, jakaś wielka sprawa ludzkości.
czytaj więcej

ks. Alfons Skowronek

Communio - soborowy model Kościoła

W pojęciu communio chodzi w pierwszym rzędzie nie o sprawę struktur w Kościele, o kwestię hierarchii i urzędów, lecz wprost o jego istotę albo - jak mówi Sobór - o misterium Kościoła.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?