Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Luty 2003

40 lat po Soborze…

2 (532)

40 lat po Soborze…

Przed czterdziestu laty w bazylice św. Piotra obradowali Ojcowie Soboru Watykańskiego II. Osobiście nie mogę pamiętać tamtych lat - uczyłem się wtedy dopiero stawiać pierwsze samodzielne kroki. Wiele razy słyszałem o niezwykłej atmosferze Soboru. Niemal odczuwalnie mogłem jej dotknąć, czytając ekumeniczne kazanie abp. Karola Wojtyły z roku 1964. Ówczesny metropolita krakowski wyraźnie zafascynowany jest rozwojem wydarzeń na Soborze. Jego entuzjazm udziela się dziś czytelnikowi, tak jak zapewne wówczas udzielał się słuchaczom tego biskupa-myśliciela i współtwórcy Soboru w jednej osobie. W kazaniu tym - niepublikowanym do tej pory - można także odnaleźć zapowiedź kilku głównych linii pontyfikatu Jana Pawła II. W sporach o bilans posoborowych lat pojawia się czasem pytanie, czy potrzebny byłby nowy sobór. Dyskutuje się o tym w świecie - w kronice religijnej można znaleźć m.in. refleksję kard. Josepha Ratzingera. Również w Warszawie odbyła się ważna dyskusja na ten temat, której zapis Państwu prezentujemy. W potocznej świadomości najważniejszy owoc Vaticanum II to reforma liturgiczna. Tekstem Krzysztofa Jankowiaka rozpoczynamy serię polemik wokół problematyki liturgicznej.
     
Zbigniew Nosowski
1Od redakcji
     

PISANE NA GORĄCO

   
Piotr Wojciechowski
4Klon, nasz bliźni?
Tomasz Wiścicki
5Lew, Leszek, Adam i... demokracja
     

40 lat po Soborze…

   
kard. Karol Wojtyła
10Zjednoczenie chrześcijan to wielka sprawa ludzkości
Kazanie z 25 stycznia 1964 r.
ks. Alfons Skowronek
16Communio - soborowy model Kościoła
Józef Majewski
26Świecki czy po prostu chrześcijanin?
Kłopoty z teologią laikatu
Janina Gwóźdź RSCJ
Jacek Bolewski
Zbigniew Nosowski
ks. Alfons Skowronek
34Czy potrzebny jest Sobór Watykański III? (dyskusja)
bp Bronisław Dembowski
49Jesteśmy w prawdzie i w drodze do prawdy
Bogusław Kierc
53Widziałem, Zachwycenie
Andrzej Friszke
54Realista wierny wartościom
Józefa Hennelowa
58List do Stanisława Stommy
Klaus Ziemer
61Na wschodzie Zachodu
Joanna Skawińska
67Widok z Manhattanu:
Zwyczajny obowiązek
Emil Biela
69 Pochodnia, I pies wziął mnie na spacer
70Szukając źródeł
ankieta
Jacek Bolewski SJ
70Do czasu
Ewa Bońkowska USJK
72Urszulanka od szarej codzienności
Ludmiła Grygiel
75Biskup i mistyczka
ks. Józef Kudasiewicz
78Moje studnie Jakubowe
Piotr Wojciechowski
92Jeden świat, jeden mózg:
Eskimosi, czyli jak żyć w Europie
Zbigniew Nosowski
96Osobisty rzecznik Pana Boga?
     

Polemiki

   
Krzysztof Jankowiak
109Tęsknota za liturgią naprawdę odnowioną
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Sławomir Poleszak
115Podziemie zbrojne w Łomżyńskiem i Grajewskiem 1945-57
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Krzysztof Goss
131Ilu jest Białorusinów na Białostocczyźnie?
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
139Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Bohdan Pociej
148Etos muzyki i jej duchowy arystokratyzm
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Jacek Łukasiewicz
155Niesfałszowany sens słów
Juliusz Gałkowski
159Przeszłość i przyszłość celibatu
Piotr Madajczyk
163Niemcy w polskiej niewoli
Wojciech Kaliszewski
166Do czytania poleca
     
Julia Hartwig
170Miejsce przy oknie
Polska dzielnicowa
174Zmarli
Małgorzata Borkowska OSB
178Nasze pytania do Niego
Problem Józefa
     

Listy do redakcji

   
Piotr Chrzanowski
179Po pierwsze, wierność przekładu
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

kard. Karol Wojtyła

Zjednoczenie chrześcijan to wielka sprawa ludzkości
Kazanie z 25 stycznia 1964 r.

Zjednoczenie chrześcijan to nie jest tylko sprawa nasza wewnętrzna, ani wewnętrzna sprawa Kościoła, ani nawet wewnętrzna sprawa całego chrześcijaństwa: wszystkich wyznań i wszystkich Kościołów. To jest, moi drodzy, jakaś wielka sprawa ludzkości.
czytaj więcej

Ludmiła Grygiel

Biskup i mistyczka

Nauczanie mistyka Słowa Bożego (bp. Jana Pietraszki) i mistyczki Miłosierdzia Bożego (św. Faustyny Kowalskiej) to owe nigdy nie wysychające źródła, którymi się żywi moja wiara i życie duchowe. Dzięki nim czuję się jak u siebie w domu w Kościele powszechnym bez wyrzekania się polskiej tradycji religijnej. Oboje prowadzą do tych miejsc, gdzie płynie najgłębszy nurt życia duchowego. Fundamentem ich nauczania jest Ewangelia, a centrum Chrystus, zawsze i wszędzie ten sam.
czytaj więcej

Piotr Wojciechowski

Klon, nasz bliźni?

A więc urodzi się "klonowe dziecko"? Pojawią się w świecie rodziny z problemem "ludzkiego klonu"? Zarodek ludzki jest pełnym człowiekiem, choć nie jest jeszcze na tyle samodzielny ani na tyle sprawny, co urodzone dziecko. To nie ideologia, to wiedza przyrodnicza. Tak samo zarodek psa jest w pełni psem, zarodek żaby w pełni jest żabą, chociaż jeszcze nawet nie jest kijanką. (.) Klonowanie to instrumentalne posłużenie się człowiekiem w kluczowej dla niego sytuacji - wejścia w świat.
czytaj więcej

Tomasz Wiścicki

Lew, Leszek, Adam i... demokracja

Zarówno osoby pełniące najważniejsze funkcje w państwie, jak i szefowie największej gazety demonstracyjnie wręcz lekceważą prawo. Jego istotą jest działanie nie tylko wtedy, kiedy to leży w czyimś interesie, ale we wszystkich przypadkach naruszenia norm prawnych. Bohaterowie tej historii uważają najwyraźniej, że w dotyczących ich sprawach państwa to oni decydują, czy powinny się tym zająć organy państwowe, czy ma o tym wiedzieć opinia publiczna.
czytaj więcej

Jacek Łukasiewicz

Niesfałszowany sens słów

Moja poezja - zdaje się mówić w swoim najnowszym tomie "Szara strefa" Tadeusz Różewicz - pozostaje w życiu. Wyraźnie oddzielam życie od "życia" - więc życie z natury wzniosłe i tragiczne od jego trywialności i jego parodii. (...) Przy okazji czynię to, co też powinien czynić poeta - przerabiam realia współczesności na poezję, wprowadzam je więc do świata symbolicznego, nad którym po latach wysiłku względnie panuję. Przypuszczam myśl, że jest coś poza "życiem", poza górami. I że można "To" znaleźć w poezji.
czytaj więcej

Krzysztof Goss

Ilu jest Białorusinów na Białostocczyźnie?

Pojęcia "prawosławnego" i "Białorusina" funkcjonują często w świadomości mieszkańców Podlasia łącznie, będąc traktowane jako synonimy. Mianem tak pojętych Białorusinów określa się zwyczajowo wszystkich wiernych Cerkwi w województwie podlaskim, niezależnie od różnic etnograficznych i tożsamościowych pomiędzy nimi.
czytaj więcej

Józefa Hennelowa

List do Stanisława Stommy

Co liczy się dla człowieka, który "potykał się" po Pawłowemu, najlepiej jak potrafił, czasem idąc od sukcesu do sukcesu, czasem od porażki do porażki, a dzisiaj może już tylko podsumowywać i prosić Boga, by wszystko, co udało się zrobić dobrego dla Polski i dla Kościoła, nie poszło na zmarnowanie? Czy liczy się czyjakolwiek wdzięczność, czy też o nią wcale nie chodzi?
czytaj więcej

Zbigniew Nosowski

Osobisty rzecznik Pana Boga?

Ojciec Rydzyk postrzega świat jako bardzo łatwy do zrozumienia. Jest dobro i zło, prawda i fałsz. Albo jedno, albo drugie: wiara albo ateizm, patriotyzm albo zdrada narodowa, moralność albo demoralizacja. Nic pośrodku.
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?