Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Październik 2006

Człowiek z klasą

10 (576)

Człowiek z klasą

Obserwując codzienność naszego życia publicznego z jego zmiennością moralnych ocen i postaw, zatęskniliśmy w „Więzi” za kimś, kogo można by nazwać „człowiekiem z klasą” – głęboko uczciwym, mądrym, o jasno określonym systemie wartości, który ma odwagę walczyć z samym sobą, a gdy trzeba, to i ze światem. Za kimś, do kogo moglibyśmy się odwoływać w życiu publicznym i prywatnym, w relacjach służbowych i intymnych, nie narażając się przy tym na śmieszność, niezrozumienie czy ironiczne wzruszenie ramion. Tęskniąc za takim „człowiekiem z klasą”, postanowiliśmy poświęcić mu niniejszy numer „Więzi”.
     

PISANE NA GORĄCO

   
Jacek Borkowicz
4Z gniewem i dumą
Zbigniew Nosowski
7Prawda albo miłosierdzie?
     

Człowiek z klasą

   
Anna Karoń-Ostrowska
11Z tęsknoty
Tessa Caponi-Borawska
Marcin Kula
Stefan Meller
13Gra w klasy – dyskusja
Grzegorz Pac
22Człowiek z klasą, człowiek z kasą...
29Stara gwardia, młoda gwarda
Jadwiga Puzynina
29Znak sprzeciwu
Joanna Puzynina-Krupska
33Drogowskazy
Zygmunt Skórzyński
36Imperatyw
Jan Skórzyński
40Zwyczajna przyzwoitość
Andrzej Wielowieyski
42Tradycyjnie i skromnie
Piotr Wielowieyski
46Portrety rodzinne
51Mieć klasę – pojęcie démodé?
Krzysztof Mazur
51Wobec drugiego człowieka
Michał Mierzwa
54Bezradność
Anna Tomasz
57Ideał i cel
Joanna Zalewska
58Mieć klasę, czyli... być super?
ks. Jerzy Hajduga
60Ksiądz od zmarłego • Pod śniegiem razami zimy • W splocie gestów • Łóżko przy fotelu
Sławomir Sowiński
62Lekcja KOR
Wojciech Arkuszewski
Jan Tomasz Lipski
Wojciech Ostrowski
Andrzej Wielowieyski
69Oaza na Freta. Sekcja Kultury warszawskiego KIK w latach siedemdziesiątych (dyskusja)
Agnieszka Kreczmar (przekład)
81Wiersze angielskie
John Milton
81Na ślepotę własną
Ben Jonson
81Zbyt młoda jestem
Robert Herrick
82Narcyze
Piotr Wojciechowski
83Jeden świat, jeden mózg
Dopływ czasu, nurkowie historii
     

Z NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Andrzej Friszke
(opracowanie)
87Nadzieje Października.
Listy z lat 1956-1957
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Michał Kurkiewicz
102Kronika wschodnia
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Józef Majewski
107Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Barbara Majewska
116Węgierski smutek
Piotr Kosiewski
117Miejsce zwane Polska
Katarzyna Jabłońska
122Tutaj. Polskie kino w Gdyni
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Jerzy Wocial
127Powrót sumienia?
Wojciech Kaliszewski
131Sztuka interpretacji
Tomasz Serwatka
134Papież międzywojnia
Jacek Borkowicz
137Do czytania poleca
     
145Zmarli
Tadeusz Mazowiecki
148Człowiek solidny. Wspomnienie o Tadeuszu Golisie
Jan Turnau
149Gdzie jest Golis?
     
Małgorzata Borkowska OSB
150Miłość Boża w czasach zarazy.
Dlaczego Julinna?
Julianna z Norwich
152Wszystko będzie dobrze
Pełnia odpoczynku
Jerzy Sosnowski
154Eks Post
Ariergarda ewolucji psychicznej
     

Listy do redakcji

   
ks. Michał Czajkowski
158Biskupi mnie nie podejrzewali
Jan Turnau
159Sojusz, nie spisek


     

Artykuł

WIĘŹ 10 (576) 2006

Wojciech Arkuszewski, Jan Tomasz Lipski, Wojciech Ostrowski, Andrzej Wielowieyski

Oaza na Freta. Sekcja Kultury warszawskiego KIK w latach siedemdziesiątych (dyskusja)

WOJCIECH ARKUSZEWSKI
W latach siedemdziesiątych szalała cenzura, dokręcano śrubę, ale jednocześnie z roku na rok można było coraz więcej robić niezależnie.
JAN TOMASZ LIPSKI
Na mapie intelektualnej Warszawy z lat siedemdziesiątych Sekcja Kultury była jednym z niewielu miejsc, gdzie stawiało się trudne problemy. Nie były to spotkania w małych grupach – przychodziło na nie najczęściej około 150 osób.
WOJCIECH OSTROWSKI
Sekcja Kultury ujawniła swoje znaczenie, gdy jednoznacznie wsparła niezależność intelektualną i polityczną ruchu Znak, opowiadając się przeciw próbom paktowania z władzami PRL epoki wczesnego Gierka.
ANDRZEJ WIELOWIEYSKI
Dla mnie KIK to była niezależność ruchu katolickiego, związek z Kościołem, udział w reformie soborowej i jednocześnie w odrodzeniu narodowym.

Cały tekst w czasopiśmie WIĘŹ nr 10/2006.

wstecz

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?