Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Wiosna 2016

Naród ochrzczony(ch)

1 (663)

Naród ochrzczony(ch)

Piszemy w tym numerze „Więzi”, z rożnych stron, o narodzie polskim. Jak mówić o związkach katolicyzmu z polskością 1050 lat po chrzcie Mieszka? Czy Polacy to naród ochrzczony? Może raczej naród (w większości) ochrzczonych?

Na wolę narodu-suwerena powołuje się dziś rządząca partia, realizując swój plan polityczny. Ale jaka jest rola „woli narodu” w demokratycznym państwie prawa? Jak opisać projekt Prawa i Sprawiedliwości: rewolucja autorytarna, konserwatywna czy moralna?
 
Artyści słyszą coraz więcej o swoich obowiązkach wobec kultury narodowej. Czy jednak polska sztuka jest tym samym, co sztuka polska? Czy artyści mogą służyć narodowi także przez rozdrapywanie ran?
     
Zbigniew Nosowski
1Editorial
5Podziękowania dla Przyjaciół
     

Naród ochrzczony(ch)

   
Bp Grzegorz Ryś
Zbigniew Nosowski
7Chodzi o osobistą odpowiedź
rozmowa
Grzegorz Pac
17Czego o chrzcie Polski nie dowiedzieliście się w szkole
Ks. Alfred Marek Wierzbicki
26Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła
Dwie chrześcijańskie interpretacje polskości
Ks. Grzegorz Strzelczyk
34Kłopoty z teologią narodu
     
Janusz Szuber
44Baza niejawnych danych osobowych, Czternastolatek idący bardzo długo
     
Antoine Arjakovsky
46Nota bene
Ocalić sobór przed katastrofą
Ks. Andrzej Draguła
52Otwarta ortodoksja
Kościół Franciszka jest kobietą
Susannah Heschel
60Przyjaźń rabina i kardynała
Osobiste więzi a dialog międzyreligijny
Michał Zioło OCSO
68Litery na piasku
I – jak inwentaryzacja
     

Naród - kłopoty z suwerenem

   
Mirosław Kofta
Andrzej Leder
Michał Łuczewski
Sebastian Duda
Maria Rogaczewska
73Rewolucja PiS: autorytarna, konserwatywna czy moralna?
dyskusja
Andrzej Zoll
Jakub Halcewicz
91Demokracja, czyli napięcie
rozmowa
Andrzej Kojder
100(Prawie) każda władza jest władzą pańską
Wiesław Dawidowski OSA
111Czy w Polsce możliwe jest jeszcze pojednanie?
     
Krzysztof Siwczyk
118Rok lata życia, Niepisana, Wywiedzione
     
Marek Rymsza
121Pomagać etycznie i skutecznie
Europa i Polska wobec kwestii uchodźczej
Justyna Melonowska
131Polemiki
Czemu nie nazywam cię dobrym?
O niebezpieczeństwach pragnienia posiadania pewnej zasługi
Zbigniew Nosowski
144Europejka i turban
Aleksandra Nizioł
149Czytanie świata
Wyspa, która nas chce
Ola Hnatiuk
157Z drugiej strony Bugu
Pożegnanie i pojednanie
Ukraina w procesie redefinicji
Andrzej Friszke
170Historia
Nikt nie ma prawa do monopolu
List 59 sprzed 40 lat – wtedy i dziś
Aleksander Hall
181Rzeczy (nie)pospolite
Naród - bogactwo różnorodności
     

Polska sztuka / sztuka polska

   
Jerzy Sosnowski
187Kultura do dezynfekcji?
Trzy tezy o sztuce narodowej
Mateusz Matyszkowicz
Igor Stokfiszewski
Katarzyna Jabłońska
198Spór o kulturę narodową
dyskusja
Krzysztof Biedrzycki
210Olbrzym i karzeł
Pytania o naród, człowieka i uniwersalizm
     
Ewa Heise-Zielicz
219Miłość, W sposób oczywisty, Refleksja nad tomikiem wierszy
     
Olga Tokarczuk
Janina Koźbiel
222Literatura, czyli odwieczny fejsbuk
rozmowa
Katarzyna Jabłońska
ks. Andrzej Luter
233Ksiądz z kobietą w kinie
Aria dla atlety
Tomasz Dostatni OP
241Ksiażki
Łatwe oskarżenia, trudne odpowiedzi
Marcin Cielecki
245Jarmark i mistycyzm
     
249W Galerii „Więzi”
Sławomir Wąsik
Jerzy Sosnowski
250Na progu
Pochwała progu
     

O numerze mówi

„Więź” wiosna 2016: Naród ochrzczony(ch)

W tym numerze „Więzi” piszemy, z rożnych stron, o narodzie polskim. Jak mówić o związkach katolicyzmu z polskością 1050 lat po chrzcie Mieszka? Czy Polacy to naród ochrzczony? Może raczej naród (w większości) ochrzczonych?
Numer w wersji papierowej:
24,99 zł 22,49 zł
dodaj do koszyka
dodaj do schowka

Numer w wersji e-book:
(format: Mobi, ePub)
18,45 zł
dodaj do koszyka
dodaj do schowka

Pobierz
okładkę

Obejrzyj
numer

Wybrane artykuły z numeru

Tomasz Dostatni OP

Ksiażki
Łatwe oskarżenia, trudne odpowiedzi

Sobieraj postanowił przeprowadzić gruntowną kwerendę w archiwach. Łatwo bowiem rzuca się oskarżenia, ale odpowiedzi mogą, a właściwie muszą być dużo bardziej skomplikowane. Autor stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Opisując przypadek prof. Kłoczowskiego, musiał przeanalizować ogromną dokumentację, w tym sięgać do wielu akt pośrednio tylko związanych z tematem, m.in. dotyczących innych osób oraz instytucji, w tym wypadku KUL, korespondencji i sprawozdań esbeckich...
czytaj więcej

Zbigniew Nosowski

Editorial

W tym numerze „Więzi” piszemy, z rożnych stron, o narodzie polskim. Na wolę narodu‑suwerena powołuje się dziś rządząca partia, realizując swój plan polityczny. Artyści słyszą coraz więcej o swoich obowiązkach wobec kultury narodowej. A w tle pojawia się refleksja religijna nawiązująca do 1050-lecia chrztu Polski. W ramach obchodów tego jubileuszu zaplanowano zarówno program duchowy, jak i uroczystości państwowo‑kościelne. Wydarzenia te mogą być odpowiedzią na...
czytaj więcej

Mateusz Matyszkowicz, Igor Stokfiszewski, Katarzyna Jabłońska

Spór o kulturę narodową

dyskusja

Mateusz Matyszkowicz: Istnieje przecież teatr narodowy, różnorodne narodowe instytucje kultury, dlaczego więc nie miałyby istnieć media narodowe? Mamy tu do czynienia z sytuacją taką jak w krajach anglosaskich: gdy mówimy „media narodowe”, mamy na myśli te instytucje, które zostają uznane przez prowadzących politykę kulturalną za czołowe, reprezentujące najwyższy poziom i...
czytaj więcej

Marek Rymsza

Pomagać etycznie i skutecznie

Europa i Polska wobec kwestii uchodźczej

Grzechem pierworodnym europejskiego dyskursu o fali migracyjnej jest początkowe utożsamienie imigrantów ekonomicznych i uchodźców. Rosnący napływ imigrantów ekonomicznych jest wynikiem wspomnianych na wstępie nieuchronnych procesów migracyjnych; wzrost liczby uchodźców zaś – oczywistym, choć długo nieuświadamianym, skutkiem działań zbrojnych na terenach usytuowanych nie tak znów daleko od Europy. Narastająca fala migracyjna jest efektem przedłużania się wspomnianych...
czytaj więcej

Aleksander Hall

Rzeczy (nie)pospolite
Naród - bogactwo różnorodności

W okresie młodości dostrzegałem bogactwo Europy w różnorodności, ale przywiązywałem znacznie mniejszą wagę do faktu, że narody są także wewnętrznie zróżnicowane i składają się na nie różne rodziny duchowe, ideowe i polityczne. Na pewno w czasach mojej młodości uważałem, że polskość została ukształtowana przez chrześcijaństwo i nie dostrzegałem w dostatecznym stopniu złożoności i wielobarwności naszej tożsamości narodowej. Polska także składa się z wielu...
czytaj więcej

Grzegorz Pac

Czego o chrzcie Polski nie dowiedzieliście się w szkole

Rocznica „chrztu Polski” to dobra okazja, aby przypomnieć, co właściwie stało się przed 1050 laty. Teoretycznie wszyscy wiemy, jak to było. W 965 roku Dubrouka ad Mesconem venit, zaś w następnym roku książę Mieszko, a wraz z nim cała Polska przyjęli chrzest, wprowadzając nasz kraj do europejskiej rodziny i w łaciński krąg cywilizacyjny. Wszystko to niby prawda, ale... Czyj chrzest? Nie będę „znęcał się”, jak to jest zwyczajem historyków komentujących...
czytaj więcej

Michał Zioło OCSO

Litery na piasku
I – jak inwentaryzacja

Jak się zdaje, to surowe pragnienie konfrontacji z naszym końcem zasadza się na intuicji, że Ktoś nas obserwuje i Ktoś nas słucha. I Ktoś mówi do nas za pośrednictwem naszej starości, próbując wykrzesać z naszego jestestwa choćby kilka iskier prawdy, które oświetlą nam drogę w mrocznym pasażu nadciągającej śmierci. Jeśli wierzyć księdzu Halíkowi, to taka twarda mowa przynależy do Boskiego kodu postępowania z nami i zwie się „pierwszym słowem”, które zawsze...
czytaj więcej

Jerzy Sosnowski

Na progu
Pochwała progu

Opowiadam o rozmaitych wcieleniach progu, upominam się o próg jako miejsce wartościowe, ponieważ... sam tutaj stoję. I dlatego moja pochwała progu podszyta jest niepokojem, czy nie czynię z pewnej przykrej przypadłości – cnoty wbrew faktom. Gdyż rozmaite mogą być powody, by nie iść dalej, głębiej. Brak uprawnień (religijnych) – jak na wzgórzu świątynnym. Niechęć do definitywnego opuszczenia domu, a zarazem do wniesienia weń skrawków mroku – jak w bluesie...
czytaj więcej

 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?