Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Wiosna 2016

Naród ochrzczony(ch)

1 (663)

Naród ochrzczony(ch)

Piszemy w tym numerze „Więzi”, z rożnych stron, o narodzie polskim. Jak mówić o związkach katolicyzmu z polskością 1050 lat po chrzcie Mieszka? Czy Polacy to naród ochrzczony? Może raczej naród (w większości) ochrzczonych?

Na wolę narodu-suwerena powołuje się dziś rządząca partia, realizując swój plan polityczny. Ale jaka jest rola „woli narodu” w demokratycznym państwie prawa? Jak opisać projekt Prawa i Sprawiedliwości: rewolucja autorytarna, konserwatywna czy moralna?
 
Artyści słyszą coraz więcej o swoich obowiązkach wobec kultury narodowej. Czy jednak polska sztuka jest tym samym, co sztuka polska? Czy artyści mogą służyć narodowi także przez rozdrapywanie ran?
     
Zbigniew Nosowski
1Editorial
5Podziękowania dla Przyjaciół
     

Naród ochrzczony(ch)

   
Bp Grzegorz Ryś
Zbigniew Nosowski
7Chodzi o osobistą odpowiedź
rozmowa
Grzegorz Pac
17Czego o chrzcie Polski nie dowiedzieliście się w szkole
Ks. Alfred Marek Wierzbicki
26Piastowski Wyszyński, jagielloński Wojtyła
Dwie chrześcijańskie interpretacje polskości
Ks. Grzegorz Strzelczyk
34Kłopoty z teologią narodu
     
Janusz Szuber
44Baza niejawnych danych osobowych, Czternastolatek idący bardzo długo
     
Antoine Arjakovsky
46Nota bene
Ocalić sobór przed katastrofą
Ks. Andrzej Draguła
52Otwarta ortodoksja
Kościół Franciszka jest kobietą
Susannah Heschel
60Przyjaźń rabina i kardynała
Osobiste więzi a dialog międzyreligijny
Michał Zioło OCSO
68Litery na piasku
I – jak inwentaryzacja
     

Naród - kłopoty z suwerenem

   
Mirosław Kofta
Andrzej Leder
Michał Łuczewski
Sebastian Duda
Maria Rogaczewska
73Rewolucja PiS: autorytarna, konserwatywna czy moralna?
dyskusja
Andrzej Zoll
Jakub Halcewicz
91Demokracja, czyli napięcie
rozmowa
Andrzej Kojder
100(Prawie) każda władza jest władzą pańską
Wiesław Dawidowski OSA
111Czy w Polsce możliwe jest jeszcze pojednanie?
     
Krzysztof Siwczyk
118Rok lata życia, Niepisana, Wywiedzione
     
Marek Rymsza
121Pomagać etycznie i skutecznie
Europa i Polska wobec kwestii uchodźczej
Justyna Melonowska
131Polemiki
Czemu nie nazywam cię dobrym?
O niebezpieczeństwach pragnienia posiadania pewnej zasługi
Zbigniew Nosowski
144Europejka i turban
Aleksandra Nizioł
149Czytanie świata
Wyspa, która nas chce
Ola Hnatiuk
157Z drugiej strony Bugu
Pożegnanie i pojednanie
Ukraina w procesie redefinicji
Andrzej Friszke
170Historia
Nikt nie ma prawa do monopolu
List 59 sprzed 40 lat – wtedy i dziś
Aleksander Hall
181Rzeczy (nie)pospolite
Naród - bogactwo różnorodności
     

Polska sztuka / sztuka polska

   
Jerzy Sosnowski
187Kultura do dezynfekcji?
Trzy tezy o sztuce narodowej
Mateusz Matyszkowicz
Igor Stokfiszewski
Katarzyna Jabłońska
198Spór o kulturę narodową
dyskusja
Krzysztof Biedrzycki
210Olbrzym i karzeł
Pytania o naród, człowieka i uniwersalizm
     
Ewa Heise-Zielicz
219Miłość, W sposób oczywisty, Refleksja nad tomikiem wierszy
     
Olga Tokarczuk
Janina Koźbiel
222Literatura, czyli odwieczny fejsbuk
rozmowa
Katarzyna Jabłońska
ks. Andrzej Luter
233Ksiądz z kobietą w kinie
Aria dla atlety
Tomasz Dostatni OP
241Ksiażki
Łatwe oskarżenia, trudne odpowiedzi
Marcin Cielecki
245Jarmark i mistycyzm
     
249W Galerii „Więzi”
Sławomir Wąsik
Jerzy Sosnowski
250Na progu
Pochwała progu
     
Numer w wersji papierowej:
24,99 zł 22,49 zł
dodaj do koszyka
dodaj do schowka
Numer w wersji e-book:
(format: Mobi, ePub)
18,45 zł
dodaj do koszyka
dodaj do schowka

Artykuł

WIĘŹ 1 (663) 2016

Antoine Arjakovsky

Nota bene
Ocalić sobór przed katastrofą

27 stycznia br. w Chambésy pod Genewą zwierzchnicy Kościołów prawosławnych ogłosili, że w dniach 16-17 czerwca 2016 w Akademii Prawosławnej na Krecie odbędzie się Sobór Wszechprawosławny. Przygotowania do niego trwają z przerwami od lat 30. XX wieku.


(…) Biskupi postanowili, że w czasie soboru na Krecie – po raz pierwszy w historii Kościoła – nie będzie świeckich delegatów ani indywidualnego głosowania przez każdego biskupa, a każda decyzja zostanie przyjęta na zasadzie konsensu, czyli musi być zaakceptowana przez Kościoły jednomyślnie. W Chambésy ustalono także regułę uniemożliwiającą zakwestionowanie postanowień przedsoborowych. Wreszcie biskupi 14 Kościołów autokefalicznych zadbali o wyłączenie z procedury przedsoborowej teologów, zwłaszcza tych z krajów zachodnich, którzy proponowali twórcze rozwiązania konfliktów istniejących pomiędzy Cerkwią prawosławną a współczesnym światem. W istocie biskupi zdecydowali nie rozstrzygać najtrudniejszych kwestii, które ich różnią.

Patriarcha Konstantynopola Bartłomiej zgodził się na to, żeby przed soborem nie uznawać Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego, który z całych sił dąży do przejścia pod skrzydła Patriarchatu Ekumenicznego. Kijowscy prawosławni chcą w ten sposób uniknąć nowego konfliktu z patriarchą Cyrylem, który wspiera Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. Zamyka się więc w ten sposób dyskusję nad najpoważniejszym konfliktem, który dzieli dzisiejszy świat prawosławny. Rosja i Ukraina – oba kraje w większości prawosławne – od 2014 roku są w stanie wojny. Chcąc wzmocnić niezależność polityczną Ukrainy, większość wiernych wyznania prawosławnego na Ukrainie popiera niezależny Ukraiński Kościół Prawosławny, podczas gdy większość wiernych w Rosji uważa Kościół ukraiński za część Patriarchatu Moskiewskiego, a więc „świata rosyjskiego” (russkij mir).

To jest fragment artykułu. Pełny tekst – w kwartalniku „Więź” wiosna 2016 (dostępnym także jako e-book). 

wstecz

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?