Twój schowekTwój koszyk
szukaj

Luty 1998

Czy koniec kryzysu?

2 (472)

Czy koniec kryzysu?

U ludzi po czterdziestce skłonność do obaw przeważa często nad nadzieją. Sądzimy, że z „Więzią”, jest inaczej. Kończąc czterdziesty rok ist-nienia, zadajemy pytanie, czy nie pojawia się na horyzoncie koniec kryzysu. Bynajmniej nie kryzysu „Więzi”, lecz kryzysu wartości. Stawiamy to pytanie, mimo że sami jesteśmy pełni obaw o przyszłość. Ale uważamy, że warto szukać w dzisiejszym świecie znaków nadziei. Od-powiedzi wybitnych respondentów naszej ankiety znajdą Państwo w tym numerze „Więzi".
     

PISANE NA GORĄCO

   
Cezary Gawryś
3Konkordat ratyfikowany
Tomasz Wiścicki
5Kibice, policjanci, dziennnikarze
Jacek Borkowicz
8Próba przyjaźni
Andrzej Grajewski
9Nauki z upadku Klausa
     
11Od redakcji
     

Czy koniec kryzysu?

   
Gustaw Herling-Grudziński
12Etyka katolicka, etyka laicka
List do Arcybiskupa Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego
abp Józef Życiński
17Solidarność człowiecza zamiast bruderszaftów z Kainem
25Czy koniec kryzysu?
ankieta
Stefan Swieżawski
Zbigniew Nosowski
58Stare wady inteligencji katolickiej
rozmowa
Julia Hartwig
67Wiersze
ks. Henryk Seweryniak
70Teologia – kryzysy i nadzieje
Zbigniew Nosowski
84Czy zbliża się wiosna Kościoła?
Jacek Borkowicz
93Odbuduj Kościół świętego Franciszka
Ludmiła Marjańska
99Wiersze
Katarzyna Jabłońska
102List do Kaina
Władysław Terlecki
114Wyspa kata
Andrzej Szmidt
132Wiersze
Piotr Wojciechowski
134Jeden świat, jeden mózg:
Nie wszystko jest grą
Tadeusz Mazowiecki
Wojciech Wieczorek
138„Więziowe” pokolenia, „więziowe” oblicza
Dyskutują założyciele „Więzi”: Tadeusz Mazowiecki i Wojciech Wieczorek oraz dzisiejszy zespół redakcyjny
164O czym pisaliśmy...
40, 30, 20, 10 lat temu
     

Z PROBLEMÓW NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

   
Andrzej Friszke
171Triumf i śmierć Jerzego Zawieyskiego
     

POLACY I ICH SĄSIEDZI

   
Janusz Maciejewski
183Stereotyp Rosji i Rosjanina w polskiej literaturze i świadomości społecznej
Andrzej Grajewski
198Medialne królestwo Mečiara
202Kronika litewska
Bohdan Skaradziński
207Uwaga na Wschód:
Przyczynek turecki
     

KOŚCIÓŁ W ŚWIECIE

   
Hans Waldenfels SJ
Artur Grzybowski
213Lekcje religii, zen i różaniec
rozmowa
223Kronika religijna
     

PEJZAŻ KULTURALNY

   
Malwina Głowacka
234Sir Gustaw Holoubek
Marzenna Guzowska
236Pod niebem Flamandów
     

NAD KSIĄŻKAMI

   
Ryszard Matuszewski
240Ścieżki nadziei
Jerzy Jedlicki
245Większa przejrzystość istnienia
Stanisława Grabska
251Czeska lekcja dla Kościoła w Polsce
Wojciech Kaliszewski
255Podróże do Dukli
     
258Zmarli
Małgorzata Borkowska OSB
262Jego pytania do nas:
Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?
     

Listy do redakcji

   
Ruta Czaplińska
263Zapomniane imiona samotności
Władysław Krajewski
265
Władysław Rodowicz
266
     

Pobierz
okładkę

Wybrane artykuły z numeru

Tadeusz Mazowiecki, Wojciech Wieczorek

„Więziowe” pokolenia, „więziowe” oblicza
Dyskutują założyciele „Więzi”: Tadeusz Mazowiecki i Wojciech Wieczorek oraz dzisiejszy zespół redakcyjny

Od momentu powstania "Więzi" minęło czterdzieści lat. Te czterdzieści lat to 471 zeszytów naszego pisma i ponad sto książek Biblioteki "Więzi". Ale przecież "Więź" była zawsze nie tylko redakcją i wydawnictwem, była także, a czasami nawet przede wszystkim, środowiskiem.
czytaj więcej
 

Copyright (c) Towarzystwo „WIĘŹ”
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 3
e:mail: wiez@wiez.pl

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?